Relacje z konferencji
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 


KNWS'04

23-25 czerwca 2004 r.
Zamek Czocha

Dwa spojrzenia na KNWS'04
 

W dniach 23-25 czerwca, w murach i w fosie wspaniałego Zamku Czocha, odbyła się konferencja naukowa "Informatyka - sztuka czy rzemiosło" oraz warsztaty szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki KNWS'04. Dzisiaj, po trzech miesiącach, wracam do tamtych chwil i zastanawiam się, dlaczego chętnie pojechałbym znowu na podobne spotkanie.

Z zawiadomienia czytam cele konferencji:
• przegląd najnowszych technologii informatycznych,
• wymiana doświadczeń,
• usprawnienie współpracy między zespołami badawczymi,
• prezentacja zainteresowań naukowych i najistotniejszych
   osiągnięć pracowników,
• omówienie planów dydaktycznych i kierunków kształcenia
   uwzględniających rozwój przemysłu informatycznego.

Te standardowe cele "zwykłych konferencji" osiągnięto w dość krótkim czasie w scenerii starej biblioteki i sali rycerskiej naszych przodków. Tu sympatycznie było popatrzeć, jak obok plakatów zbierali się z dobrej i nieprzymuszonej woli koledzy z Instytutu i jak dyskutowali z Autorami, często kontrowersyjne treści plakatów. Wprawdzie spotykają się w pracy, ale chyba rzadko bywa taka atmosfera do dyskusji problemów naukowych i technicznych.
Zdecydowanie większą część czasu, i bardzo dobrze, poświęcono doskonaleniu zdolności w komunikacji interpersonalnej i organizacji pracy zespołowej oraz ćwiczeniom z zakresu emisji głosu.
To dobrze, że przewodniczący komitetu programowego, dr Zbigniew Skowroński, zaproponował szkolenie pracowników naszego Instytutu. Osobiście uważam, że było ono potrzebne wszystkim, od asystenta do profesora. Od wielu lat to ja szkoliłem innych, a teraz miałem okazję na odwrotną sytuację. Z pierwszego tematu byliśmy szkoleni przez pana Krzysztofa Jadkowskiego - psychologa, trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, z drugiego przez panią Bogumiłę Tarasiewicz-Ciesielską - specjalistę w dziedzinie wokalistyki. Uważam, że szkolonym poszczęściło się, ponieważ nasi nauczyciele obok wiedzy teoretycznej posiadają umiejętności praktyczne, które, czego nie kryli, posiedli w wyniku wieloletnich własnych doświadczeń. Oba wielogodzinne szkolenia odbyliśmy bez najmniejszego znużenia. W moim przekonaniu pozwolą one nie tylko na podniesienie jakości naszej pracy, ale dodatkowo zmniejszają ryzyko popadnięcia w choroby zawodowe: w pierwszym przypadku bycia pacjentem psychologów, w drugim przypadku - pacjentem laryngologów.

Wycieczka w urokliwej dolinie Kwisy i oglądanie starych elektrowni wodnych wymagały sprawności fizycznej i wysiłku. Zjadanie pieczonego prosiaka i śpiewanie przy ognisku w fosie zamku też wymagało sprawności fizycznej. Takie imprezy, odbywane w towarzystwie koleżanek i kolegów z pracy, są szczególnie sympatyczne.
Na zakończenie, na dziedzińcu zamku, pani Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska pożegnała nas pięknymi utworami - którymi dała przykład perfekcji, do jakiej można doprowadzić swój głos.

Andrzej Olencki

Tekst opublikowano w miesięczniku społeczności akademickiej
"Uniwersytet Zielonogórski" nr 10'2004


Przygotowania do sesji plakatowejW oczekiwaniu na wykład pt. "Komunikacja i współpraca"

W dniach 23-25.06.2004 Instytut Informatyki i Elektroniki zorganizował konferencję naukową, połączoną z warsztatami szkoleniowymi. Jej celem było zaprezentowanie oraz dyskusja głównych nurtów badań, prowadzonych w Instytucie, z drugiej zaś strony przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu pracy w grupie i pracy głosem. Zajęcia prowadzili znany psycholog Krzysztof Jadkowski oraz wybitna specjalistka w dziedzinie emisji głosu, Bogumiła Tarasiewicz.

W części naukowej konferencji pracownicy Instytutu prezentowali kierunki prowadzonych badań oraz referowali swoje najnowsze osiągnięcia. Pracownicy Uczelni, mimo iż dzielą wspólne pokoje, spotykają się kilkakrotnie w ciągu dnia, jednak w rzeczywistości rzadko zdają sobie sprawę z zainteresowań i osiągnięć naukowych kolegów, stąd też spotkanie takie ma duże znaczenie integracyjne i pozwala na podniesienie skuteczności realizacji prac naukowych oraz korzystanie z wyników prac koleżanek i kolegów.

Część szkoleniowa, której poświecono znaczną część konferencji ukierunkowana była na podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności, przydatnych, a czasem wprost niezbędnych w pracy nauczyciela akademickiego. Szkolenie obejmowało dwa zagadnienia: pracę w grupie i pracę głosem. Pierwsza grupa tematów obejmowała określanie predyspozycji pracownika do poszczególnych ról w grupie, umiejętność komunikacji (niezwykle istotne zagadnienie, często zaniedbywane w edukacji) oraz trening pracy grupowej. Grupa druga pozwoliła na identyfikację własnych cech i predyspozycji do pracy głosem, poznanie zagrożeń i higieny pracy głosem a także technik poprawy skuteczności tej pracy.

Oprócz intensywnych zajęć uczestnicy konferencji mieli możliwość bliższego poznania się na stopie nieformalnej, przy ognisku i pieczonym dziku. Zazwyczaj nie zdajemy sobie z tego sprawy, jednak w relacjach ze współpracownikami często zachowujemy znaczny i zazwyczaj zbędny dystans. Rozluźnienie atmosfery i wspólny śpiew pozwoliły pokonać zarówno bariery wieku jak i stanowisk służbowych.

Konferencję należy uznać za wielki sukces, jej korzystny wpływ na pracę naukową, dydaktyczną oraz relacje między pracownikami będziemy odczuwać z pewnością jeszcze przez długi czas.

Wojciech Zając

Tekst opublikowano w miesięczniku społeczności akademickiej
"Uniwersytet Zielonogórski" nr 10'2004


Wycieczka na zaporęĆwiczenia z emisji głosu na dziedzińcu zamkowym

 

UZ IIE