Relacje z konferencji
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  KNWS'05

15-18 czerwca 2005 r.
Złotniki Lubańskie

 

Środa 15 VI: nauka

Zaczęło się trochę pechowo. Podstawiony rankiem autokar odbiegał standardem od tego zamówionego u przewoźnika. Wyglądem i aromatem przypominał czasy PRL-u. Na dodatek wideo było zepsute i nie mogliśmy obejrzeć filmu z ubiegłorocznej konferencji KNWS. Po trzech godzinach podróży dotarliśmy do celu. Ośrodek "Złoty Sen" w Złotnikach Lubańskich z miejsca wszystkich oczarował. Urokliwe położenie wśród lasów i jezior, nowoczesne sale konferencyjne, czystość, cisza, smaczne jedzenie to niewątpliwe atuty tego ośrodka.

Po inauguracyjnym wystąpieniu prof. Mariana Adamskiego rozpoczęły się sesje naukowe w następujących blokach tematycznych:

• Języki, algorytmy i technologie informatyczne.
• Zaawansowane metody analizy i syntezy mikrosystemów cyfrowych
   i urządzeń elektronicznych.

Sesje prowadzili profesorowie: M. Adamski, A. Barkalov, A. Olencki. Na konferencję zgłoszono 40 referatów, z których 35 po uzyskaniu pozytywnych recenzji opublikowano w wydawnictwie konferencyjnym. Autorzy najlepszych referatów i prezentacji otrzymali nagrody ufundowane przez firmę Calmet.


Czwartek 16 VI: nauka • jakość kształcenia • wieczór z Mistrzem.

Od rana przyjeżdżali goście zaproszeni przez dyrekcję Instytutu do debaty nt. Jakość kształcenia a oczekiwania pracodawców z branży IT oraz do udziału w sesji naukowej zaplanowanej na ten dzień. Debata wzbudziła wiele emocji jeszcze przed rozpoczęciem. Wcześniej pojawiły się publikacje prasowe zawierające krytyczne uwagi o jakości kształcenia informatyków.

Miejsca dla pracodawców zajęli przedstawiciele firm: 4system Polska, ADB Polska, CONVERSE, Infar, Lumel S.A., Max Elektronik S.A., Microsoft Polska, Power Media Wrocław, PTH "Rector", XLogics Polska.

W gronie ekspertów akademickich zasiedli m.in.: prof. Wielisława Osmańska-Furmanek, prof. Andrzej Napieralski z Politechniki Łódzkiej oraz profesorowie: Marian Adamski, Wiesław Miczulski i Andrzej Olencki. Wśród publiczności byli nauczyciele akademiccy i pracownicy firm z branży IT. Nad sprawnym przebiegiem dyskusji czuwał moderator - redaktor Robert Gromadzki z Radia Zachód.

W pierwszej części głos zabierali pracodawcy i eksperci akademiccy, po przerwie możliwość przedstawiania swoich opinii i zadawania pytań miała także publiczność. Przebieg debaty słuchaczom Akademickiego Radia INDEX relacjonowała p. Joanna Kapica-Curzytek.

W czasie, gdy na sali poszukiwano "przepisu na idealnego absolwenta", szef komitetu organizacyjnego dr Piotr Mróz wyczekiwał dostojnego gościa. Z dalekiego Krakowa przyjechał specjalnie do nas - człowiek, którego chyba nikomu na Uczelni nie trzeba przedstawiać - prof. Ryszard Tadeusiewicz. Wieczorem Mistrz spotkał się z uczestnikami konferencji i zaproszonymi gośćmi.


Piątek 17 VI: warsztaty szkoleniowe.

Celem szkoleniowej części konferencji był rozwój wiedzy i umiejętności sprzyjających polepszeniu komunikowania się w procesie edukacji, uczenia się i nauczania.

Dzień wcześniej - w tym czasie, gdy nasi goście po trudach porannej sesji naukowej zwiedzali zabytkową elektrownię wodną - pracownicy Instytutu wysłuchali wykładu psychologa pt. Od abstrakcji do symulacji. Komunikacja i współpraca w edukacji.

Uczestnicy warsztatów ćwiczyli budowanie kontaktu edukacyjnego (aktywne słuchanie, obserwowanie, dostrajanie). Diagnozowali swoje systemy reprezentacji i preferowany styl uczenia się, aby lepiej zrozumieć siebie jako istotę uczącą się czy też nauczającą. Program nawiązywał w pewnym zakresie do cyklu seminariów z zakresu pedagogiki dorosłych przeprowadzonych w Instytucie w maju bieżącego roku.

Warsztaty - chwilami w atmosferze dobrej zabawy - prowadził Krzysztof Jadkowski, psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz terapeuta praktyk NLP.

W wypełnionym po brzegi programie KNWS'2005 znalazł się również czas na poranne pływanie w jeziorze, wędrówki po okolicy, wyprawy kajakowe i rowerowe, długie nocne - nie tylko naukowe - dysputy. Komitet organizacyjny, w opinii gości i uczestników konferencji, spisał się na medal i swoimi sposobami "załatwił" nawet piękną pogodę.

Joanna Kulińska

Tekst opublikowano w miesięczniku społeczności akademickiej
"Uniwersytet Zielonogórski" nr 10'2004


Spotkanie z mistrzem

Debata raz jeszcze - opinie i refleksje.

Waldemar Jurkiewicz, prezes Max Elektronik S.A.

Osobom, które zdecydowały się zorganizować debatę należy pogratulować odwagi - już przed spotkaniem było wiadomo, że nie będzie to łatwa rozmowa. Lwią część spotkania zajęła prezentacja stanowisk poszczególnych przedstawicieli firm na temat ich oczekiwań i obecnym stanie procesu edukacyjnego na Uniwersytecie Zielonogórskim z ich punktu widzenia. Wyraźnie było słychać, że poszczególni pracodawcy oczekują inaczej przygotowanych absolwentów naszej uczelni i to między innymi utrudnia wypracowanie szeroko rozumianych zasad prowadzenia procesu edukacji studentów z wydziałów technicznych. Należy podkreślić, że z punktu widzenia naszej spółki zorganizowanie takiej debaty oraz zapewnienie o dalszych działaniach związanych z zacieśnianiem współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i uczelnią jest kluczowym elementem przyszłego sukcesu zarówno firm działających w naszej branży na miejscowym rynku jak i samego Uniwersytetu. Najważniejsze wydaje się obecnie, aby wyciągnąć wnioski z debaty i zaproponować realne działania, które w sposób wydatny pomogłyby poszczególnym jednostkom Uniwersytetu prowadzić procesy edukacyjne w taki sposób, aby nie rozmijały się one z oczekiwaniem firm, w których w większości absolwenci otrzymują zatrudnienie. Nie można również nie doceniać roli pracodawców w całym procesie. Ze swej strony muszą wziąć oni czynny udział w działaniach Uniwersytetu.


Krzysztof Jadkowski, psycholog.

To inspirujące spotkanie dwóch światów - przemysłu i nauki - opierało się na założeniu, że człowiek, jego związki, organizacje i różne stykające się ze sobą grupy rozwijają się tylko w dialogu i że bez niego współpraca nie jest możliwa. Konfrontacja obrazu, jaki posiadamy na temat drugiego "ja", grupy czy instytucji z realnością jest możliwa poprzez dyskusję z obrazami innych. Ma ona generalnie charakter ewolucyjny - pozwala się wzajemnie dostosowywać w ciągle zmieniających się warunkach wynikających z rozwoju cywilizacji. Dzięki temu można osiągać razem coraz "więcej i coraz lepiej". Warunkiem porozumienia będącego podstawą współpracy jest chęć zbliżenia tych obrazów do siebie i stworzenie nowego, dzięki któremu łatwiej się kontaktować, ufać czy współpracować. Spotkanie pracodawców i naukowców - mam wrażenie - pozwoliło "oddemonizować" drugiego i realniej patrzeć na swoje i jego potrzeby oraz ograniczenia. Pozytywne oceny spotkania płynące z różnych stron - co było widoczne w sposób wyraźny w końcowych wypowiedziach uczestników spotkania - są tego żywym dowodem. Kolejne zapowiedziane spotkania są szansą dalszego zbliżenia wzajemnych postaw oraz bycia dla siebie nawzajem bardziej atrakcyjnymi i wartościowymi partnerami, a bardziej namacalnie możliwością dyskusji nad bardziej konkretnymi formami współpracy na styku nauka - przemysł.


dr Zbigniew Skowroński, prodziekan do spraw jakości kształcenia.

Zakładanym celem dyskusji nt. Jakość kształcenia a oczekiwania pracodawców z branży IT była wymiana informacji oraz próba wskazania problemów lub obszarów problemów, stanowiących źródło dobrych lub słabych stron absolwenta kierunku informatyka (lub innego prowadzonego na Wydziale).

Instytut zaprosił do wzięcia udziału w debacie ponad dwadzieścia firm z branży informatycznej i przesłał do nich ankiety w sprawie jakości kształcenia i oczekiwań wobec absolwentów kierunków IT. Zarówno odesłane ankiety, jak i informacje uzyskane w czasie debaty są obecnie szczegółowo analizowane. Ich odpowiednie zastosowanie - w dobie konkurencji na rynku edukacyjnym - jest niesłychanie cennym, ale często jeszcze niewykorzystywanym kapitałem. Wiedza o oczekiwaniach pracodawców - w odniesieniu do absolwentów - niewątpliwie sprzyja jak najlepszemu przygotowaniu absolwenta do wymagań zmieniającego się rynku pracy, ale nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na proces polepszania jakości kształcenia. Listę tych czynników można rozszerzyć, na przykład o doskonalenie warsztatu dydaktycznego nauczycieli akademickich. Dyrekcja Instytutu Informatyki i Elektroniki oraz władze Wydziału dostrzegają wagę tego obszaru w procesie budowania marki absolwenta kierunków IT (i nie tylko). Egzemplifikacją takiego podejścia są organizowane dla pracowników Instytutu wykłady, warsztaty psychologiczne czy ćwiczenia z emisji głosu.

Pamiętać należy, że debata oraz ankiety nie są jedynymi źródłami informacji, których wykorzystanie może przyczynić się do poprawy jakości kształcenia. Stąd też Instytut przygotowuje już kolejne działania, rozszerzające dotychczasowe źródła.

Przeprowadzona dyskusja ma także inne, wymierne efekty. Kilka dni po niej niektóre firmy zaproponowały konkretne formy współpracy. Należy tu wskazać między innymi: wspólne prace rozwojowe oraz oferty prac dyplomowych i praktyk dla studentów.

Uczestnicy debaty wyrazili nadzieję, że zauważone podczas dyskusji problemy, pozwolą udoskonalić metody nauczania oraz dokonać modyfikacji zakresu merytorycznego, przede wszystkim przedmiotów prowadzonych na specjalnościach, których treści mogą być dostosowywane, w miarę możliwości, do potrzeb przemysłu.

Fragmenty tekstu opublikowano w miesięczniku społeczności akademickiej "Uniwersytet Zielonogórski" nr 10'2004


Debata

 

UZ IIE