Relacje z konferencji
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 


KNWS'06

19-22 czerwca 2006 r.
Złotniki Lubańskie


Srebrne i złote Tranzycje na piętnaste urodziny
Dwudziestego czerwca, tuż przed piętnastą. Za oknem słońce, zieleń, śpiew ptaków - słowem natura gotowa na przyjęcie nadchodzącego lata. W sali konferencyjnej ośrodka "Złoty sen" w Złotnikach Lubańskich wszystko było już zapięte na przysłowiowy ostatni guzik. Na stoliku w zgrabnym szyku stały tajemnicze statuetki, a tuż obok piętnaście dorodnych, czerwonych róż w okazałym wazonie. Piętnaście róż na piętnaste urodziny Instytutu Informatyki i Elektroniki. To właśnie ten jubileusz zgromadził w jednym miejscu nas - pracowników Instytutu - i naszych znamienitych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: JM Rektor prof. Czesław Osękowski, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego Oddział Wielkopolski dr hab. Jerzy Stefanowski, prezesi zarządów firm Lumel S.A. p. Adam Antoń i Max Elektronik p. Waldemar Jurkiewicz, Dziekan WEIiT dr hab. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, profesorowie ze współpracujących z Instytutem uczelni. Uroczystą sesję jubileuszową prowadził prof. Andrzej Olencki. Ze strony gości padło wiele ciepłych słów i życzeń - kierowanych w szczególności na ręce dyrektora, prof. Mariana Adamskiego - pod adresem Instytutu i jego pracowników. Były jubileuszowe refleksje i listy gratulacyjne. W kilkunastominutowych wystąpieniach prelegenci z firm 4system Polska, Lumel, Max Elektronik i Microsoft Polska opowiedzieli m.in. o dotychczasowej współpracy z Instytutem oraz o jej perspektywach. Podczas przerwy kawowej w kuluarach można było obejrzeć krótką, dowcipną retrospekcję z lat 1991-2006. Po przerwie swój kunszt wykładowcy i naukowca zaprezentował prof. Tadeusz Łuba z Politechniki Warszawskiej, wygłaszając wykład pt. "Nowoczesne metody syntezy logicznej w projektowaniu układów cyfrowego przetwarzania sygnałów i informacji". Profesor pracował w Instytucie na początku lat dziewięćdziesiątych. Po nagrodzonym gromkimi brawami wystąpieniu przyszła pora na ceremonię wręczenia instytutowych "Oskarów": złotych i srebrnych Tranzycji. Tranzycje to wyróżnienia przyznane osobom szczególnie zaangażowanym w rozwój Instytutu. Decyzją Rady Instytutu złote statuetki otrzymali: doc. dr. inż. Antoni Wysocki - za inspirację i pomoc w utworzeniu Instytutu oraz nieustającą troskę o jego rozwój; pierwszy dyrektor dr hab. inż. Janusz Szajna - w podziękowaniu za inspirację, organizację oraz kierowanie Instytutem w latach 1991-1996; prof. dr. hab. inż. Marian Adamski - za kierowanie Instytutem od 1997 r. oraz troskę o jego rozwój.
Złoto odebrali również dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ i dr inż. Zbigniew Skowroński za osiągnięcia organizacyjne oraz zaangażowanie w rozwój Instytutu. Srebrnymi Tranzycjami w tej kategorii wyróżnieni zostali: dr inż. Grzegorz Andrzejewski, mgr inż. Leszek Jasiński, lic. Joanna Kulińska, dr inż. Piotr Mróz, dr inż. Marek Węgrzyn i dr inż. Wojciech Zając. Za osiągnięcia naukowe srebrne Tranzycje przypadły w udziale dr inż. Annie Pławiak-Mownej i dr inż. Agnieszce Węgrzyn, a za osiągnięcia w zakresie dydaktyki nagrodzeni zostali dr inż. Krzysztof Urbański i mgr inż. Jacek Tkacz. Za piętnaście lat sumiennej i fachowej pracy w Instytucie Informatyki i Elektroniki srebną Tranzycję otrzymał inż. Adam Jaworski. Wyróżnieni odebrali statuetki z rąk JM Rektora.
Po tej miłej ceremonii dr Zbigniew Skowroński zaprosił wszystkich do wspólnej rodzinnej fotografii, a później w gościnne mury Zamku Czocha na koncert i na kolację. Koncert dedykowany pracownikom Instytutu Informatyki i Elektroniki z okazji jubileuszu piętnastolecia odbył się dzięki życzliwości p. Józefa Lenarta, prezesa firmy Poszukiwania Naftowe DIAMENT w Zielonej Górze. W sali rycerskiej zaśpiewała dla nas przepięknie p. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska przy akompaniamencie p. Bartłomieja Stankowiaka. Wysłuchaliśmy mistrzowskiego wykonania kilkunastu utworów, a każdy ze słuchaczy odnalazł w tej muzyce i w tej atmosferze coś szczególnie dla siebie miłego. Po koncercie prof. Adamski podziękował prezesom firm za dotychczasowe wsparcie finansowe oraz za przychylność inicjatywom służącym rozwojowi naszego Instytutu. W sali marmurowej, w otoczeniu portretów dawnych właścicieli zamku i tajnych przejść, spędziliśmy miły wieczór na rozmowach i smakowaniu specjałów zamkowej kuchni.
Uroczysta sesja jubileuszowa odbyła się podczas III Krajowej Konferencji Naukowej "Informatyka - sztuka czy rzemiosło" i była jedną z imprez z kalendarza obchodów piętnastolecia Instytutu Informatyki i Elektroniki.

Joanna Kulińska


Fragmenty tekstu opublikowano w miesięczniku społeczności akademickiej "Uniwersytet Zielonogórski" nr 10'2006Prof. Adamski przyjmuje gratulacje od prezesa firmy Max Elektronik.Złote i srebrne Tranzycje na piętnaste urodziny.Rodzinna fotografia po sesji jubileuszowej.


   

Trzecia Konferencja Naukowa "Informatyka - sztuka czy rzemiosło" oraz Warsztaty Szkoleniowe, KNWS'06, organizowane przez Instytut Informatyki i Elektroniki Uniwersytetu Zielonogórskiego, kontynuowała ścieżki naukowo-szkoleniowe, określone podczas dwóch pierwszych edycji konferencji. W tym roku odbyła się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego Oddział Wielkopolski i JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego. Konferencja umożliwiła wymianę informacji dotyczących najnowszych osiągnięć badawczych uczestników z dziedzin:
  • zaawansowane metody analizy i syntezy mikrosystemów cyfrowych,
  • języki, algorytmy i technologie informatyczne,
  • urządzenia elektroniczne oraz systemy mikroprocesorowe.

W konferencji wzięli udział goście m.in. z następujących ośrodków akademickich: Politechniki Białostockiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wyższej Informatycznej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Zgłoszonych zostało 50 referatów, z czego zakwalifikowano do druku 39. Referaty przedstawione zostały na sesjach: plakatowej (16) oraz czterech plenarnych (23). Gościliśmy również prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego Oddział Wielkopolski oraz przedstawicieli przemysłu branży IT z następujących firm: Lumel S.A., MAX Elektronik, Microsoft Polska, 4System Polska. Komitet programowy postanowił wyróżnić trzy referaty, jako najlepiej przedstawione i dotyczące najistotniejszych dziedzin badawczo-rozwojowych.

dr inż. Grzegorz AndrzejewskiPogoda, jak co roku dopisała, a okolica kusiła letnim urokiem.Na sali zabrakło klimatyzacji, ale nie zabrakło ciekawych tematów.

 

UZ IIE