Relacje z konferencji
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 


KNWS'07

22-25 maja 2007 r.
Szklarska Poręba


“Informatyka – Sztuka czy Rzemiosło” po raz czwarty
W dniach 22 – 25 maja odbyła się w Szklarskiej Porębie IV Konferencja Naukowa „Informatyka – sztuka czy rzemiosło” oraz warsztaty szkoleniowe KNWS’07. Tematyka konferencji obejmowała przegląd najnowocześniejszych trendów i technologii informatycznych oraz wymianę informacji i doświadczeń w dziedzinach:
- zaawansowane metody analizy i syntezy mikrosystemów cyfrowych,
- języki, algorytmy i technologie informacyjne,
- urządzenia elektroniczne oraz systemy mikroprocesorowe.

Organizatorem czwartej już konferencji KNWS był tradycyjnie Instytut Informatyki i Elektroniki. Przedsięwzięcie objął patronatem Jego Magnificencja Rektor oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Wielkopolska. Uczestnikom konferencji, oprócz tradycyjnej wymiany informacji naukowych, zaproponowano udział w warsztatach szkoleniowych na temat komunikowania się i współpracy w edukacji, pracy w grupie oraz zajęciach z emisji głosu, prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów.
Swój udział w konferencji zgłosiło ponad 100 osób z całej Polski. Łącznie w spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób. Wśród uczestników znaleźli się znamienici goście z krajowych ośrodków akademickich, przedstawiciel samorządu terytorialnego, przedstawiciele partnerów przemysłowych Instytutu Informatyki i Elektroniki oraz władze Uczelni i macierzystego Wydziału. Gościliśmy między innymi Panów: prof. Tadeusza Czachórskiego z Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, prof. Bolesława Pochopienia z Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej, prof. Jacka Kluskę z Politechniki Rzeszowskiej oraz prof. Witolda Kosińskiego z Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie. Mimo licznych obowiązków swoją obecnością zaszczycił nas Jego Magnificencja prof. dr hab. Czesław Osękowski. Władze macierzystego Wydziału reprezentowali Dziekan prof. Andrzej Pieczyński oraz Prodziekan ds. jakości kształcenia dr Zbigniew Skowroński. Gościliśmy również laureata nagrody w kategorii Człowiek Roku w lubuskim konkursie miesięcznika „Forbes”, prezydenta miasta Nowa Sól, Pana Wadima Tyszkiewicza. Partnerzy przemysłowi Instytutu, którzy zgłosili swój udział w spotkaniu to firmy: Max Elektronik S.A., LUMEL S.A., ADB Polska Sp. z o.o, Calmet oraz Microsoft Polska. Z ważnych przyczyn zawodowych nie dojechał do nas doktor honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Ryszard Tadeusiewicz z Akadermii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Po uroczystym otwarciu konferencji Dyrektor Instytutu Informatyki i Elektroniki prof. Marian Adamski (przewodniczący Komitetu Naukowego) w wykładzie „Informatyka – sztuka czy rzemiosło” zwrócił uwagę na miejsce i rolę, jaką odgrywa informatyka jako: samodzielna dyscyplina nauki, narzędzie wykorzystywane przez inne nauki, gałąź techniki oraz przemysł wytwarzający sprzęt i oprogramowanie. W trakcie wykładu Dyrektor, odpowiadając na pytanie Informatycy: twórcy czy rzemieślnicy, przytoczył słowa prof. Ryszarda Tadeusiewicza: „Traktowana w sposób zunifikowany Informatyka prowadzi do częstych sporów, czy jakaś praca naukowa (na przykład rozprawa doktorska lub habilitacyjna) należy do „prawdziwej” informatyki czy nie”. Pierwszego dnia konferencji obrady toczyły się w dwóch równoległych sesjach naukowych. Tematyka referatów zgłoszonych do prezentacji podczas konferencji była odbiciem szerokiego spektrum problemów związanych z najnowszymi technologiami informatycznymi wykorzystywanymi w szeroko pojętej technice cyfrowej, rozwiązaniach sprzętowych o technologiach informacyjnych.
W drugim dniu konferencji miały miejsce: sesja „Nauka, przemysł, samorząd – możliwości i kierunki współdziałania”, zamknięty panel dyskusyjny prowadzony przez Wadima Tyszkiewicza oraz część szkoleniowa „Dobry wykład – sztuka czy rzemiosło?”. Sesja z udziałem przedstawicieli świata nauki, partnerów przemysłowych Instytutu oraz przedstawiciela samorządu terytorialnego dedykowana była szeroko rozumianej współpracy środowisk naukowego i przemysłowego oraz władz samorządowych. Prezentacji Instytutu Informatyki i Elektroniki dokonał dr Zbigniew Skowroński (do końca 2007 roku zastępca dyrektora), który przedstawił historię i teraźniejszość, ofertę dydaktyczną oraz możliwości współpracy z Instytutem. Następnie głos zabrał Pan Wadim Tyszkiewicz. Przedstawiciel samorządu w wystąpieniu zatytułowanym „Nauka? Praca? Płaca?” przedstawił aspekty korelacji kształcenia i zatrudnienia. Do słów Pana Prezydenta nawiązali przedstawiciele przemysłu, którzy wskazali możliwości i obszary współpracy realizowanej z naszym Instytutem. Po sesji uczestnicy konferencji wzięli udział w sesji plakatowej oraz wystawie produktów przemysłowych partnerów Instytutu. Możliwości współdziałania świata nauki, przemysłu i samorządu omówiono również podczas zamkniętego panelu dyskusyjnego moderowanego przez Pana Wadima Tyszkiewicza. Uczestnicy tego spotkania podkreślili, że utworzenie rady naukowej (propozycja W.Tyszkiewicza) może przyczynić się do wprowadzenia w życie działań samorządowych wspierających naukę i przemysł. Cenne podczas dyskusji okazały się doświadczenia przedstawiciela Politechniki Śląskiej, Pana prof. Bolesława Pochopienia. Śląska uczelnia z powodzeniem współpracuje w władzami samorządowymi. Wykład Pani dr Żanetty Kaczmarek zatytułowany „Dobry wykład – sztuka czy rzemiosło?” otworzył część szkoleniową Konferencji. Cieszył się on dużym zainteresowaniem, a przedstawione w nim zagadnienia znajdą zastosowanie w praktyce nauczycieli akademickich. Po wykładzie, specjalnie dla uczestników konferencji wystąpiła Magdalena Mleczak, która w przerywniku artystycznym humorystycznie pokazała między innymi błyskotliwą karierę - bynajmniej nienaukową - Zdzisława Śrubki. Uroczystego wręczenia nagród za referat naukowy i wystąpienie przyznanych przez Komitet Programowy oraz zamknięcia części naukowej Konferencji dokonał Jego Magnificencja Rektor, prof. Czesław Osękowski. Zamykając Konferencję podkreślił znaczenie połączenia nauki z gospodarką, jako wyzwania dla środowiska akademickiego oraz jego rolę w realizacji rozwoju naukowego poprzez aktywne uczestnictwo w grantach i projektach. Kilka słów do uczestników skierował również Dziekan Wydziału, prof. Andrzej Pieczyński.
Komitet Programowy KNWS’07 za najlepsze referaty naukowe i wystąpienia przyznał nagrody I-go i II-go stopnia. Wśród laureatów nagrody I-go stopnia znaleźli się Panowie: Artur Bal z Politechniki Śląskiej za referat „Metoda poszukiwania strukturalnie niedokładnej odpowiedniości elementów poprzez poszukiwanie klik optymalnych” i nasz kolega z Instytutu, Jacek Bieganowski, współautor referatu „Synthesis of control unit with modified operational linear chains”. Nagrody II-go stopnia otrzymała Pani Dorota Cendrowska z Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych, która przedstawiła referat pt. „Co tkwi we wzorach matematycznych: sztuka czy rzemiosło?” oraz Pan Artur Gielata z Akademii Górniczo-Hutnicznej, współautor referatu „Implementacja standardu szyfrowania AES w układzie FPGA dla potrzeb sprzętowej akceleracji obliczeń”. Po zamknięciu części naukowej Konferencji w wykładzie „Seksualność a Internet” prof. Zbigniew Izdebski przedstawił wyniki badań ilościowych i jakościowych.
Kontynuacja części szkoleniowej miała miejsce w trzecim dniu konferencji. Uczestnicy brali udział w warsztatach szkoleniowych „Komunikowanie się i współpraca w nauczaniu”, „Zadbaj o głos – swój warsztat pracy” oraz w warsztacie superwizyjnym, związanym z nietypowymi problemami w codziennej pracy nauczyciela akademickiego. Zajęcia prowadzili: Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska, muzykolog, adiunkt w Instytucie Kultury i Sztuki Muzycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, autorka podręcznika do nauki emisji głosu pt. „Mówię i śpiewam świadomie", solistka zespołu kameralnego Quodlibet Orchestra oraz Krzysztofa Jadkowski, psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz terapeuta praktyk NLP, wykładowca psychologii w PWSZ w Sulechowie. Warsztaty zostały wysoko ocenione przez uczestników, co zostało potwierdzone wynikami ankiet.
W piątek 25-go maja zakończyła się IV Konferencja Naukowa „Informatyka – sztuka czy rzemiosło” oraz warsztaty szkoleniowe KNWS’07. Jeszcze przed wyjazdem uczestnicy dopytywali się o szczegóły i ustalenia dotyczące kolejnej edycji konferencji. Cieszymy się z faktu, że konferencja naukowa z udziałem przedstawicieli przemysłu oraz z cyklem warsztatów szkoleniowych została wysoko oceniona przez uczestników i że znaczna większość deklarowała swoją gotowość do udziału w przyszłym roku.

Anna Pławiak-Mowna

Fragmenty tekstu opublikowano w miesięczniku społeczności akademickiej "Uniwersytet Zielonogórski" nr 10'2007

Spotkanie na podium
prof. Bolesław Pochopień i prof. Marian AdamskiStanowisko promocyjne firmy LUMEL S.A.Rodzinne zdjęcie na sali obradSpotkanie na szczycie – od lewej:
Dziekan Wydziału EIiT, JM Rektor, Dyrektor IIiEWadim Tyszkiewicz dzieli się wrażeniami
z zamkniętego panelu dyskusyjnegoMagda Mleczak w monologu o Zdzisławie Śrubce

 

UZ IIE