Relacje z konferencji
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

KNWS'08

23-26 czerwca 2008 r.
Szklarska Poręba

Piąte urodziny KNWS - Konferencji Naukowej “Informatyka - sztuka czy rzemiosło”
oraz Warsztatów Szkoleniowych Instytutu Informatyki i Elektroniki UZ


W dniach 23-26 czerwca 2008 w CRR KRUS w Szklarskiej Porębie odbyła się piąta, jubileuszowa edycja konferencji KNWS, pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Oddział Wielkopolski.

Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Wielkopolski

Tegoroczna edycja konferencji zgromadziła ponad 50 prac naukowych, które zostały opublikowane w czasopiśmie Przegląd Telekomunikacyjny. Wybrane referaty zostały zaprezentowane w sesjach plenarnych, pozostałe przedstawiono w formie posterów

Prof. Edward Hrynkiewicz, Politechnika Szczecińskia

Sesja plakatowa

Mgr inż. Maciej Twardy, ACK Cyfronet AGH


W sesjach plenarnych uczestnicy poszczególnych sesji oceniali wystąpienia w głosowaniu tajnym. Najlepsze wystąpienia wyróżniono nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Nagrodzeni zostali: mgr inż. Radosław Matusik z Uniwersytetu Łódzkiego za prezentację artykułu “Numeryczne algorytmy wyznaczania minimum funkcji jednej zmiennej” oraz mgr inż. Jacek Tkacz z Uniwersytetu Zielonogórskiego za prezentację artykułu “Wykorzystanie komputerowego wnioskowania w projektowaniu kombinacyjnych układów sterowania”. Nagrody wręczył Przewodniczący Komitetu Programowego Konferencji, prof. Marian Adamski.

Nagrodzeni uczestnicy sesji naukowych Konferencji KNWS08:
mgr inż. Radosław Matusik, Uniwersytet Łódzki oraz mgr inż. Jacek Tkacz, Uniwersytet Zielonogórski


Część szkoleniowa tegorocznej edycji Konferencji posiadała wyjątkowo bogaty program, obejmujący: warsztaty “Antywykład” oraz wykład andragogiczny “Światłość lampy zależy od oleju”, szkolenie “Efektywna współpraca w zespole”, warsztaty “Metody rozwiązywania problemów TRIZ”, “Metody twórczego myślenia”, “40 zasad wynalazczości”, “Algorytm wynalazku” oraz “Praca grupowa informatyków w kuchni”. Uczestnicy szkoleń otrzymali zaświadczenia o ich odbyciu. Pierwsze ze szkoleń, “Antywykład”, w brawurowym wykonaniu artystów z kabaretu Jurki ukazało rzeczywistość dydaktyki akademickiej w krzywym zwierciadle. Artyści przedstawili własne obserwacje, przemyślenia i komentarze, dając naukowcom i nauczycielom dydaktycznym okazję do spojrzenia na naszą pracę oczami studenta. Występ artystów został następnie przeanalizowany i podsumowany przez specjalistkę z dziedziny pracy z uczniem dorosłym, Panią dr Żanetę Kaczmarek z Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Kolejne szkolenia dotyczyły podnoszenia jakości pracy naukowca i nauczyciela. Trenerzy Jan Przewoźnik i Krzysztof Jadkowski prowadzili swoje zajęcia w grupach.

Antywykład, kabaret Jurki
Wykład andragogiczny dr Żanety Kaczmarek, zapowiedziany przez prof. Mariana AdamskiegoSzkolenia: "Efektywna współpraca w zespole", prowadzący Jan Przewoźnik
oraz "Metody rozwiązywania problemów TRIZ", prowadzący Krzysztof Jadkowski


Ostatnie ze szkoleń, “Praca grupowa informatyków w kuchni” stanowiło prawdziwe wyzwanie dla męskiej części uczestników. Organizatorzy podzielili uczestników na trzy grupy i postawili zadanie przygotowania w określonym czasie najciekawszego zestawu potraw, z wykorzystaniem niewystarczającego zestawu narzędzi i produktów. Celem szkolenia było m.in. wypracowanie umiejętności negocjacji, szybkiej reakcji na zmieniająca się sytuację oraz … dobra zabawa. Potrawy oceniane było przez najbardziej surowe jury z możliwych – panie, kierujące stołówką Ośrodka.


Praca grupowa informatyków w kuchni


Jubileusz Konferencji został uczczony podczas uroczystej kolacji. Przewodniczący Komitetu Programowego, Dyrektor Instytutu Informatyki i Elektroniki, prof. Marian Adamski w ciepłych słowach podziękował wszystkim osobom, zaangażowanym na przestrzeni pięciu lat w organizację Konferencji oraz wręczył nagrody, m.in. pani lic. Joannie Kulińskiej. Uroczystość uświetnił swym występem kabaret Jurki, tym razem w formie czysto rozrywkowej.

Piąte urodziny KNWS


Kabaret Jurki


Tradycyjnie do udziału w Konferencji KNWS zapraszani są partnerzy przemysłowi Instytutu Informatyki. W tym roku były to firmy i organizacje: MaxElektronik, ADB Polska, Lumel, Gedia, SEP, Diament i Calmet. Wszyscy uczestnicy Konferencji mieli okazję spędzić ostatni wieczór na spotkaniu integracyjnym przy ognisku.
 

UZ IIE