Relacje z konferencji
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

KNWS'09

3-5 czerwca 2009 r.
Rydzyna koło Leszna

W dobie społeczeństwa informacyjnego, a właściwie można by rzec społeczeństwa sieciowego, wykluczenie cyfrowe jest niezwykle znaczącym problemem zarówno społecznym jak i gospodarczym. Debata na temat istnienia, skali i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Polsce zbiegła się z szóstą Konferencją Naukową KNWS 2009 - Informatyka sztuka czy rzemiosło?. Konferencja odbyła się w dniach 3-5 czerwca w urokliwym zamku położonym w Rydzynie k. Leszna. Głównym organizatorem Konferencji był Instytut Informatyki i Elektroniki przy współudziale Polskiego Towarzystwa Informatycznego Oddział Wielkopolski. Komitetowi Naukowemu, który zgromadził wiele znanych osobistości polskiej nauki, przewodniczył prof. dr hab. inż. Marian Adamski.


Sesja Plenarna


Nad tegoroczną konferencję patronat objęli: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.
Tematyka konferencji nie była ograniczona jedynie do informatyki sensu stricte, ale także obejmowała różnorakie problemy społeczne, ekonomiczne czy pedagogiczne związane z informatyką.
Sesje prowadzili wybitni profesorowie, wśród których byli specjaliści tacy jak: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski z Politechniki Łódzkiej oraz prof. dr hab. inż. Witold Kosiński z Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.
Tegoroczna konferencja była miejscem spotkania nie tylko przedstawicieli świata nauki, ale również administracji oraz samorządu terytorialnego. W Sesji Specjalnej - zorganizowanej wspólnie z Urzędem Komunikacji Elektronicznej - uczestniczyli: naukowcy, przedstawiciele samorządu terytorialnego a także przedstawiciele przemysłu. Gościem konferencji był Dyrektor Generalny Urzędu Komunikacji Elektronicznej dr Mariusz Czyżak. Poruszone został nie tylko wspomniany wcześniej problem wykluczenia cyfrowego ale również uregulowania prawne odnośnie spammingu czy też problem jakości i zagrożeń wynikających ze sprzedaży produktów przez Internet. Głównym adresatem Sesji Specjalnej byli przedstawiciele samorządu terytorialnego.


Uczestnicy Konferencji


Corocznie rosnąca liczba uczestników, a także zwiększający się poziom wygłaszanych referatów zaowocował licznymi i niezwykle interesującymi dyskusjami i polemikami w ramach sesji naukowych. Nowością tegorocznej konferencji był konkurs na najlepszy referat - nagrody ufundowało Polskie Towarzystwo Informatyczne. Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Mariana Adamskiego, przyznała następujące nagrody: pierwszą nagrodę dla Sergiusza Sieńkowskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego za referat pt. Estymacja punktowa cyfrowego estymatora wartości średniej sygnałów przypadkowych, drugą nagrodę dla Andrzeja Kordeckiego reprezentanta Politechniki Śląskiej za referat pt. Wpływ wyboru pól wzorca na wierność odwzorowania barw w procesie kalibracji kolorymetrycznej, trzecią nagrodę dla Korneliusza Warszawskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego za referat pt. Wstęp do komputerowego generowania koryta rzeki z wykorzystaniem systemu cząstek na potrzeby modelowania wirtualnego środowiska.
Rozszerzone, recenzowane wersje wygłaszanych referatów zostały opublikowane w czasopiśmie Pomiary Automatyka Kontrola.. Zgodnie z sugestiami Komitetu Naukowego, dziesięć wyróżniających się artykułów opublikowano w Przeglądzie Elektrotechnicznym.
Tradycją Konferencji KNWS jest Wieczór z Mistrzem. Wykład, który prowadzi znana osobistość ze świata nauki. Tegorocznym mistrzem Konferencji został prof. Martin Bolton z Wielkiej Brytanii. Tematem wykładu była historia komputerów i symulatorów lotu.


Profesor Martin Bolton


W przerwach sesji specjalnej uczestnicy mieli możliwość kontaktu z przedstawicielami przemysłu. Prezentacja sprzętu pomiarowego przeprowadził przedstawiciel firmy Tespol Pan Kamil Mazur. Obecni byli między innymi przedstawiciele firmy Hertz Systems na czele z Dyrektor dr inż. Elżbietą Antoń, czy też liczną delegacją Centrum Komputerowego Uniwersytetu Zielonogórskiego pod przewodnictwem Dyrektora dr inż. Janusza Baranowskiego. Uczestnicy Konferencji dzięki uprzejmości Urzędu Komunikacji Elektronicznej mieli okazję zapoznać się z mobilną stacją pomiarową, zaparkowaną nieopodal zamku.
W erze międzyludzkich "więzi wirtualnych" o małej trwałości, Konferencja KNWS jest nie tylko miejscem prezentacji wyników swojej pracy naukowej. Jest miejscem nawiązania nowych i podtrzymania istniejących realnych znajomości czy przyjaźni. Sprzyjają temu umieszczone w programie sesje socjalne. Uczestnicy tegorocznej Konferencji mieli możliwość odkrycia swoich ról w grupie a następnie doskonalenia umiejętności pracy grupowej. Uczestnicy sesji z psychologiem bezdyskusyjnie i z entuzjazmem włączyli się w zabawę, czego przykładem może być fakt iż trener Jan Przewoźnik musiał niekiedy studzić temperament i emocje uczestników.
Deszczowy i nieco chłodny wieczór pierwszego dnia Konferencji, który spędziliśmy przy ognisku, był doskonałym miejscem do przeprowadzenia zajęć z emisji głosu zrealizowanych przez Panią Bogumiłę Tarasiewicz.


Sesja socjalna - inicjacja lidera grupy


Drugiego dnia konferencji, przyszedł czas na rozluźnienie krawatów i odpięcie identyfikatorów z nazwiskami. Uczestnicy zmienili garnitury na zielone mundury i udali się na zajęcia w terenie. Ta część sesji socjalno - szkoleniowej miała na celu integrację uczestników poprzez gry zespołowe, paintball czy też jazdę quadami na czas. Wzięli w niej udział nie tylko młodzi asystenci i adiunkci ale również znani profesorowie. Dość mocne przetasowanie uczestników ułatwiło nawiązanie kontaktów z kolegami z innych ośrodków naukowych. Nieco zmęczeni, ale też zrelaksowani i zadowoleni uczestnicy udali się następnie na uroczysty bankiet do zabytkowej sali zamkowej.


Sesja socjalna - paintball


W ramach Konferencji odbył się również panel dyskusyjny, którego tematem było nauczanie Informatyki. Konferencja zakończyła się uroczystym wręczeniem nagród laureatom konkursu na najlepszy referat.
Wygłoszone referaty, fotografie - nie tylko z sesji szkoleniowej - a także relacje z konferencji KNWS z lat ubiegłych można znaleźć na stronie internetowej Konferencji. Znaleźć tam również można informacje na temat przyszłorocznej, siódmej konferencji KNWS 2010, na którą już dziś serdecznie zapraszamy.
Nie można w tym miejscu nie docenić sponsorów, którzy w dobie kryzysu ekonomicznego wsparli organizację Konferencji. Były to następujące firmy: DGT, MaxElektronik, Tespol, Hertz Systems, ADB, Calmet.

Michał Doligalski

 

UZ IIE