Relacje z konferencji
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

KNWS'11

7-10 czerwca 2010 r.
Karpacz

W dniach 7-10 czerwca 2011 roku w Ośrodku Wypoczynkowym "Stokrotka" w Karpaczu odbyła się już ósma Konferencja Naukowa oraz Warsztaty Szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki "Informatyka - sztuka czy rzemiosło" KNWS'11. Patronat nad konferencją objęli: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego i Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Tradycyjnie Współorganizatorem Konferencji był Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Informatycznego.


Otwarcie Konferencji przez Prof. M. Adamskiego


W śród uczestników konferencji znaleźli się zarówno pracownicy Wydziału Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji jak i przedstawiciele wielu innych polskich ośrodków naukowych. Na Konferencji zaprezentowano ponad 50 referatów naukowych, z których najlepsze zostały opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych. Wystąpienia autorów referatów zostały pogrupowane tematycznie w dziewięć sesji naukowych w tym jedna z sesji była sesją specjalną organizowaną wspólnie z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim. Sesja specjalna poruszała tematykę metod optymalizacji i kryptografii.


Uczestnicy KonferencjiWystąpienia


Bardzo ciekawym punktem Konferencji był "Wieczór z Mistrzem". W tym roku, jako gość specjalny, swój wykład wygłosił prof. dr hab. inż. Ferdynand Wagner. Wystąpienie dotyczyło tematyki związanej z maszyną stanów. Ciekawm punktem referatu były przedstawione przez Pana Profesora przykłady zastosowania maszyny stanów w projektowaniu nowoczesnych systemów informatycznych i mikrokomputerowych.


Prof. Ferdynand Wagner w roli Mistrzaprof. Wagner w towarzystwie Dziekana WEIT dr hab. inż. Andrzeja Pieczyńskiego, prodziekana WEIT dr inż. Anny Pławiak-Mownej i dyrektora IIiE prof. Mariana Adamskiego


Część szkoleniowa Konferencji odbyła się w sztolniach uranu mieszczących się w miejscowaości Kowary leżącej koło Karpacza.


Uczestnicy Konferencji


Podsumowując, należy wspomnieć również o Sponsorach, bez których to nie była by możliwa organizacja Konferencji KNWS'11. Były to firmy: Calmet Sp. z o.o., StramSoft Sp. J. oraz Max Elektronik SA.

Mariusz Życiak

 

UZ IIE