Relacje z konferencji
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

KNWS'13

10-13 czerwca 2013 r.
Łagów

W dniach 10-13 czerwca 2013 roku w Ośrodku Wypoczynkowym Leśnik w Łagowie odbyła się jubileuszowa, dziesiąta Konferencja Naukowa oraz Warsztaty Szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki „Informatyka – sztuka czy rzemiosło” KNWS’13. Patronat nad konferencją objęli: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk oraz Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Informatycznego.


Uczestnicy Konferencji


Podczas uroczystego otwarcia konferencji, któremu przewodniczył dr inż. Piotr Mróz – Dyrektor Instytutu Informatyki i Elektroniki, głos zabrali również: prof. dr hab. inż. Marian Adamski – honorowy przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji oraz prof. UZ, dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz – Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji.


Uroczyste Otwarcie Konferencji


Wśród uczestników konferencji znaleźli się zarówno pracownicy Wydziału Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji, doktoranci, jak również przedstawiciele innych polskich ośrodków naukowych: Akademia Górniczo Hutnicza, Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Najlepsze z zaprezentowanych referatów naukowych zostaną opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych.


Sesja naukowa


W czasie Konferencji odbyła się sesja specjalna Digital Circuits – Design & Synthesis, podczas której przedstawiono wiele interesujących referatów. Zostaną one opublikowane w czasopiśmie International Journal of Electronics and Telecommunications.


Wystąpienia


Tradycyjny element Konferencji stanowił „Wieczór z Mistrzem”. W tym roku, jako gość specjalny swój wykład pt. „Generalized Lattices of Boolean Functions Utilized for Derivative Operations” wygłosił prof. Bernd Steinbach z Institut für Informatik, TU Bergakademie Freiberg, który spotkał się z dużym zainteresowaniem Uczestników konferencji.


Wieczór z Mistrzem


Część szkoleniowa Konferencji składała się z dwóch warsztatów. Pierwszy zatytułowany „Poczucie wartości: klarowne odpowiedzi czy niepokojące pytania?” prowadzony przez trenera Krzysztofa Jadkowskiego dotyczył zagadnień związanych z poczuciem własnej wartości. Drugi zatytułowany „Budowanie strategii skutecznego zespołu. Zarządzanie sytuacją kryzysową”, prowadzony był przez trenera Rafała Wesołowskiego. W ramach tego warsztatu uczestnicy rozwiązywali zespołowo różnego rodzaju zadania, ćwiczyli współdziałanie w zespole i między zespołami. Ostatnim elementem szkolenia był trening przełamywania barier i pokonywania własnych ograniczeń „Firewalking”, polegający na przejściu boso po rozżarzonych węglach na odległość ok. 4 metrów. Wielu uczestników zdecydowało się na przejście po ścieżce wyłożonej rozżarzonymi węglami, nie ponosząc przy tym uszczerbku na zdrowiu.


Warsztaty szkoleniowe


Podsumowując, należy wspomnieć również o Sponsorach, bez których to nie była by możliwa organizacja Konferencji KNWS'13. Były to firmy: Calmet Spółka z o.o., embeDes – Embedded Systems Design, Hertz Systems Ltd Sp. z o.o. oraz Max Elektronik, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w jedenastej Konferencji Naukowej oraz Warsztatach Szkoleniowych Instytutu Informatyki i Elektroniki „Informatyka - sztuka czy rzemiosło” KNWS’14, która odbędzie się w dniach 9-12 czerwca 2014 roku w Karpaczu.


Andrzej Popławski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego KNWS’13

 

UZ IIE