Komitety


KNWS'04

23-25 czerwca 2004 r.
Zamek Czocha

 
NAUKOWY:

Jerzy Bolikowski
Zbigniew Skowroński
Marian Adamski
Alexander Barkalov
Janusz Biernat
Krzysztof Jadkowski
Krzysztof Kluszczyński
Joanna Kulińska
Tadeusz Łuba
Andrzej Olencki
Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska

PROGRAMOWY:

Grzegorz Andrzejewski
Jacek Bieganowski
Katarzyna Gajda
Romana Mucha
 

UZ IIE