Komitety


KNWS'06

19-22 czerwca 2006 r.
Złotniki Lubańskie

 
NAUKOWY:

Zbigniew Skowroński
Grzegorz Andrzejewski
Alexander Barkalov
Janusz Biernat
Tadeusz Czachórski
Edward Greczko
Edward Hrynkiewicz
Waldemar Jurkiewicz
Jacek Kluska
Tadeusz Łuba
Andrzej Napieralski
Andrzej Olencki
Leszek Pacholski
Bolesław Pochopień
Jerzy Sołdek
Jerzy Stefanowski
Janusz Szajna
Ryszard Tadeusiewicz
Marek Węgrzyn
Wojciech Zając

PROGRAMOWY:

Piotr Mróz
Grzegorz Andrzejewski
Katarzyna Gajda
Joanna Kulińska
Kamil Mielcarek
Anna Pławiak-Mowna
 

UZ IIE