Komitety


KNWS'09

3-5 czerwca 2009 r.
Rydzyna koło Leszna

 
NAUKOWY:

Marian Adamski
Marek Węgrzyn
Grzegorz Andrzejewski
Alexander Barkalov
Włodzimierz Bielecki
Janusz Biernat
Tadeusz Czachórski
Marek Domański
Marek Gorgoń
Edward Greczko
Edward Hrynkiewicz
Zbigniew Huzar
Waldemar Jurkiewicz
Tadeusz Kaczorek
Dariusz Kania
Andrei Karatkevich
Jacek Kluska
Krzysztof Kluszczyński
Witold Kosiński
Andrzej Krawczyk
Grzegorz Łabiak
Tadeusz Łuba
Ewa Łukasik
Andrzej Marciniak
Piotr Mróz
Andrzej Napieralski
Jerzy P. Nowacki
Andrzej Olencki
Anna Pławiak-Mowna
Bolesław Pochopień
Krzysztof Sapiecha
Zbigniew Skowroński
Jerzy Sołdek
Jerzy Stefanowski
Janusz Szajna
Tomasz Szmuc
Marcin Szpyrka
Ryszard Tadeusiewicz
Larisa Titarenko
Agnieszka Węgrzyn
Kazimierz Wiatr

PROGRAMOWY:

Grzegorz Łabiak
Michał Doligalski
Iwona Grobelna
Karolina Gorynia
Kamil Mielcarek
Jacek Tkacz
 

UZ IIE