Komitety


KNWS'13

10-13 czerwca 2013 r.
Łagów

 
NAUKOWY:

Marian Adamski
Piotr Mróz
Tomasz Gratkowski
Alexander Barkalov
Włodzimierz Bielecki
Andrzej Bień
Janusz Biernat
Arkadiusz Bukowiec
Anna Domańska
Marek Gorgoń
Edward Hrynkiewicz
Zbigniew Huzar
Dariusz Kania
Andrzej Karatkiewicz
Jacek Kluska
Krzysztof Kluszczyński
Witold Kosiński
Ewa Łukasik
Krzysztof Małecki
Andrzej Marciniak
Andrzej Napieralski
Andrzej Obuchowicz
Andrzej Olencki
Andrzej Pieczyński
Anna Pławiak-Mowna
Bolesław Pochopień
Michał Półtorak
Silva Robak
Valery Salayuou
Jerzy Sołdek
Maciej Sysło
Wojciech Sysło
Marcin Szpyrka
Ryszard Tadeusiewicz
Larysa Titarenko
Marek Węgrzyn
Kazimierz Wiatr
Grzegorz Wiczyński
Wojciech Zając

PROGRAMOWY:

Andrzej Popławski
Grzegorz Andrzejewski
Marta Kmera
Jacek Bieganowski
Elżbieta Kawecka
Kamil Mielcarek
Agnieszka Wawrykowicz
Wojciech Zając
 

UZ IIE