Materiały konferencyjne
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 


Referaty

Konferencja naukowa
"Informatyka - sztuka czy rzemiosło"

Wybrane referaty na podstawie recenzji zostały zakwalifikowane do publikacji w czasopismach:

KNWS’12
16-17 maja 2012 r.
Przylep k. Zielonej Góry

  

Marian Adamski, Monika Wiśniewska, Remigiusz Wiśniewski, Łukasz Stefanowicz
Application of hypergraphs to the reduction of the memory size in the Microprogrammed Controllers with Address Converter

  

Iwona Grobelna, Michał Grobelny
Inhibitor and enabling arcs in logic controller design

  

Alexander Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda
Synthesis of Moore FSM with encoding of collections of microoperations implemented with ASIC

  

Alexander Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski
Metody syntezy mikroprogramowalnego układu sterującego z wykorzystaniem pseudorównoważnych stanów

  

Krzysztof Okarma, Mateusz Tecław
Zastosowanie nowoczesnych metod oceny jakości obrazów do weryfikacji algorytmów splattingu w subpikselowej metodzie Image Based Rendering

  

Przemysław Mazurek, Dorota Oszutowska-Mazurek
Analiza wpływu segmentacji jąder komórkowych w wymazach Papanicolaou na pomiar wymiaru fraktalnego

  

Tomasz Gratkowski
Platforma do zarządzania zadaniami wielokątnego użycia

  

Robert Dylewski, Andrzej Jardzioch
Optymalizacja kolejności zleceń produkcyjnych ze względu na minimalną sumę opóźnień

  

Andrzej Olencki
Testowanie mierników współczynnika migotania światła – flickermetrów

  

Adam Gaczyński, Jacek Tkacz, Michał Doligalski
Realizacja systemu wnioskującego Gentzena z wykorzystaniem RDBMS – IBM DB2

  

Janusz Jabłoński, Robert Dylewski
Szybki multiplikator modulo

  

Robert Dylewski
Zastosowanie selekcji residualnej w metodach rzutowych dla problemów dopuszczalności liniowej

  

Michał Półtorak
Emisja cyfrowa programów telewizyjnych na obszarze województwa lubuskiego w okresie przejściowym wdrażania NTC

  

Krzysztof Duzinkiewicz
Pozanormatywne metody pomiarów zaburzeń przewodzonych EMC

  

Michał Doligalski, Sławomir Nikiel, Jarosław Żołyński
HGPST T-FTS: Odbiornik GNSS z modułem wzorca czasu i częstotliwości

  

Jacek Tkacz, Marian Adamski
Kodowanie stanów lokalnych rekonfigurowalnego sterownika matrycowego na podstawie struktury topologicznej interpretowanej sieci Petriego

  

Andrei Karatkevich, Remigiusz Wiśniewski
Wyznaczanie pokrycia sieci Petriego przez SM-komponenty z wykorzystaniem przeszukiwania grafów

  

Arkadiusz Bukowiec
Koncepcja rozproszonego system sterowania o architekturze GALS

  

Michał Grobelny
Odwzorowanie hierarchicznych interpretowanych sieci Petriego sterowania z makromiejscami w diagramach aktywności UML

  

Łukasz Smoliński, Alexander Barkalov, Larysa Titarenko
Optimization of CMCU with base structure dedicated for CPLD systems

  

Robert Dąbrowski, Maciej Dzikuć
Ocena cyklu życia (LCA) w sektorze energetycznym

  

Janusz Zawiła-Niedźwiecki
Technologie przyszłości informatyki zarządczej

  

Liudmila Cheremisinova
Verification of logical descriptions with functional indeterminacy