Materiały konferencyjne
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 


Referaty

Konferencja naukowa
"Informatyka - sztuka czy rzemiosło"

Wybrane referaty na podstawie recenzji zostały zakwalifikowane do publikacji w czasopismach:

KNWS’13
10-13 czerwca 2013 r.
Łagów

  

Jacek Tkacz, Marian Adamski
Analiza tablic decyzyjnych z wykorzystaniem wnioskowania w monotonicznym rachunku sekwentów Gentzena

  

Larysa Titarenko, Olena Hebda, Alexander Barkalov
Optymalizacja układu logicznego mikroprogramowanego automatu Moore'a przy użyciu nano-PLA

  

Marian Adamski, Alexander Barkalov, Remigiusz Wiśniewski, Jakub Lipiński
Reduction of the Memory Size in the Microprogrammed Controllers

  

Remigiusz Wiśniewski, Łukasz Stefanowicz
Zastosowanie hipergrafów w procesie selekcji implikantów prostych

  

Krzysztof Małecki, Sławomir Jaszczak
Hardware and software synthesis of exemplary crossroads in a modular programmable controller

  

Elżbieta Kawecka, Sergiusz Sienkowski, Piotr Mróz
Wyznaczanie funkcji autokorelacji na podstawie sześciu próbek sygnału sinusoidalnego

  

Elżbieta Kawecka, Sergiusz Sienkowski
Probabilistyczne własności funkcji autokorelacji sygnału sinusoidalnego

  

Tomasz Grześ, Valery Salauyou
Algorytm kodowania stanów wewnętrznych automatu skończonego ze zmienną długością kodu do minimalizacji mocy

  

Adam Klimowicz
Zastosowanie metody syntezy wielopoziomowych układów kombinacyjnych do realizacji części kombinacyjnej wspólnego modelu automatów skończonych Mealy’ego i Moore’a

  

Tomasz Kryjak, Marek Gorgoń
Implementacja sprzętowa odejmowania tła metodą ViBe w układzie FPGA

  

Marek Węgrzyn, Andrei Karatkevich
Analiza porównawcza narzędzi syntezy Altera Quartus II i Synthagate

  

Kamil Mielcarek, Anna Pławiak-Mowna
Wspomaganie realizacji studenckich grupowych projektów IT – rozwój systemu SVN i przykłady zastosowania

  

Anna Pławiak-Mowna, Wojciech Zając, Małgorzata Kołopieńczyk, Joanna Hoffmann-Aulich
Can IT technology help older adults to win with the fear of falling?

  

Grzegorz Krzywoszyja, Grzegorz Andrzejewski
Elektroniczny system oceny stanu biologicznego rodzin pszczelich

  

Grzegorz Borowik
Application of Boolean function complementation in data mining algorithms

  

Andrzej Popławski
Optymalny dobór parametrów kodera falkowego ze względu na czas kodowania

  

Przemysław Mazurek
Track-Before-Detect filter banks for noise object tracking

  

Grzegorz Łabiak
Logic synthesis of n-ary quantitative relations

  

Artur Chorążyczewski, Maciej Gębala
Implementacja FPGA szybkiego generatora liczb pseudolosowych

  

Michał Doligalski
Logic Controllers Design Towards Partial Reconfiguration

  

Marek Węgrzyn, Andrei Karatkevich
Experimental comparison of synthesis tools Altera Quartus II and Synthagate

  

Jacek Tkacz, Marian Adamski
Structured Mapping of Petri Net States and Events for FPGA Implementations

  

Tomasz Gidlewicz, Arkadiusz Bukowiec
Implementation of algorithm of Petri net architectural synthesis into FPGA

  

Artur Fogiel, Jacek Tkacz
Rozpoznawanie symboli języka migowego z wykorzystaniem algorytmów cyfrowego przetwarzania obrazów

  

Teodora Dimitrova-Grekow
Hybrydowy algorytm samolokalizacji

  

Przemysław Mazurek
Redukowanie czasu obliczeń transformaty Hougha z wykorzystaniem preselekcji implementowane na GPGPU

  

Małgorzata Kołopieńczyk, Alexander Barkalov, Larysa Titarenko
Synteza automatu Mealy’ego z wbudowanym blokiem pamięci w strukturach programowalnych

  

Sławomir Chmielewski, Aleksander Barkalov, Larysa Titarenko
Synthesis of Finite State Machines with using pseudoequivalent states

  

Piotr Mróz, Elżbieta Kawecka
Sposób sprawdzania dokładności urządzeń pomiarowych