KNWS 2014
       
      Menu konferencji
 
   WAŻNE DATY
 

Nadesłanie pełnego tekstu referatu 28.02.2014 15.03.2014
Informacja o akceptacji referatu 18.04.2014
Nadesłanie poprawionego tekstu referatu 18.05.2014
Nadesłanie rozszerzonego streszczenia referatu 18.05.2014
Wniesienie opłaty zredukowanej, rejestracja i rezerwacja pokoi 18.05.2014
Rozpoczęcie konferencji 09.06.2014
 
 
Webmaster: knws@uz.zgora.pl