Materiały konferencyjne
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 


Materiały konferencji naukowej
"Informatyka - sztuka czy rzemiosło"


KNWS’05
15-18 czerwca 2005 r.
Złotniki Lubańskie

pod redakcją:
Grzegorza Andrzejewskiego
Zbigniewa Skowrońskiego

Opublikowane w wydawnictwie
Oficyny Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego, ISBN 83-89712-62-8

  

Zaawansowane metody analizy i syntezy mikrosystemów cyfrowych
  Alexander A. Barkalov:
Synteza jednostek sterujących w strukturach programowalnych
  Arkadiusz Bukowiec:
Synteza automatów skończonych z wykorzystaniem metod kodowania wielokrotnego
  Monika Wiśniewska, Remigiusz Wiśniewski:
Zastosowanie transwersali hipergrafów do minimalizacji rozmiaru pamięci jednostek sterujących
  Remigiusz Wiśniewski:
Projektowanie układów mikroprogramowanych z wykorzystaniem wbudowanych bloków pamięci w matrycach programowalnych
  Pyotr Bibilo:
The metods for transformation of parallel and sequent automata into VHDL-descriptions
  Tadeusz Łuba, Mariusz Rawski, Paweł Tomaszewicz:
Synteza logiczna w projektowaniu układów cyfrowego przetwarzania sygnałów
  Zbigniew Skowroński:
Metoda transformacji specyfikacji behawioralnej układów cyfrowych na sieci Petriego w syntezie systemowej
  Andrzej Karatkiewicz:
Wykrywanie blokad w systemach priorytetowych
  Piotr Miczulski:
Reprezentacja hierarchicznego grafu znakowań z wykorzystaniem funkcji monotonicznych
  Kamil Mielcarek:
Grafy doskonałe na potrzeby analizy konfiguracji stanów lokalnych sterowników logicznych
  Piotr Bubacz, Bartosz Mstowski, Marian Adamski:
Nowoczesna implementacja heurystycznego algorytmu kodowania strukturalnego stanów lokalnych w automatach współbieżnych
  Grzegorz Łabiak:
Rola i miejsce języka UML w projektowaniu sterowników cyfrowych
  Andrzej Stasiak:
Klasyfikacja systemów wspomagających proces przetwarzania i sterowania
  Marek Sałamaj, Piotr Bubacz:
Bezawaryjne mechanizmy wspomagania współczesnych rozwiązań sprzętowych
  Agnieszka Węgrzyn:
Rozproszony algorytm weryfikacji układów sterowania
  Marek Węgrzyn:
Rozproszony system sterowania bezpiecznego z rekonfigurowanymi układami lokalnymi
  Janusz Jabłoński, Marek Węgrzyn:
Realizacja systemu operacyjnego czasu rzeczywistego w FPSLIC
  

Języki, algorytmy i technologie informatyczne
  Wojciech Zając:
Nieoptymalna technika dekorelacji w cyfrowym przetwarzaniu obrazu
  Andrzej Popławski:
Kompresja sekwencji wizyjnych z małym opóźnieniem kodowania
  Anna Pławiak–Mowna:
Badanie interferencji elektromagnetycznych występujących w obszarze kardiostymulatora
  Elżbieta Kawecka:
Model wirtualnego korelatora
  Jacek Tkacz:
Wykorzystanie logiki sekwentów Gentzena do symbolicznej analizy sieci Petriego
  Małgorzata Kołopieńczyk:
Modelowanie sieci Petriego z wykorzystaniem relacyjnej bazy danych
  Artur Gramacki:
Zaawansowane przeszukiwanie baz danych – praktyczny przykład zastosowania
  Jarosław Gramacki:
Eksploracja danych w systemach baz danych
  Tomasz Gratkowski:
Model statyczny komponentów implementowanych w technologii CORBA Component Model
  Grzegorz Andrzejewski, Krzysztof Jadkowski:
TRIZ – metoda interdyscyplinarna
  Ewa Wręczycka:
Nanotechnologia – modelowanie urządzeń
  

Urządzenia elektroniczne oraz systemy mikroprocesorowe
  Andrzej Olencki:
Zastosowania kalibratorów do adiustacji, wzorcowania i sprawdzania urządzeń
  Krzysztof Urbański:
Redukcja strumienia danych pomiarowych w rejestratorach parametrów sieci energetycznej
  Bartosz Jakubski:
Wpływ próbkowania na parametry generatora wielofazowego o nienastawnym kącie fazowym sygnału synchronizującego
  Piotr Mróz:
Analiza wpływu wybranych parametrów sygnału wymuszającego na czas odpowiedzi sygnału
  Jan Szmytkiewicz:
Elektroniczny symulator rezystancji
  Sebastian Pawlak:
Projekt i optymalizacja struktury logicznej dydaktycznego systemu mikroprocesorowego dla laboratorium projektowania zintegrowanego
  Edward Greczko:
Impulsowe przekształtniki sieciowe obniżająco-podwyższające napięcie