Materiały konferencyjne
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 


Materiały konferencji naukowej
"Informatyka - sztuka czy rzemiosło"


KNWS’04
23-25 czerwca 2004 r.
Zamek Czocha

pod redakcją:
Zbigniewa Skowrońskiego
Grzegorza Andrzejewskiego

Opublikowane w wydawnictwie
Oficyny Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego, ISBN 83-89712-16-4

  

Zaawansowane metody analizy i syntezy mikrosystemów cyfrowych
  Marian Adamski:
Sterowniki logiczne PLC i RLC
  Grzegorz Andrzejewski:
Równoważność płaskich i hierarchicznych sieci Petriego
  Piotr Bubacz:
Wykorzystanie układów rekonfigurowalnych w regulacji adaptacyjnej
  Arkadiusz Bukowiec:
Synteza automatów Mealy’ego z wielokrotnymi kodami stanów wewnętrznych
  Janusz Jabłoński:
Arytmetyka resztowa w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów
  Andrzej Karatkiewicz:
Dynamiczna analiza systemów współbieżnych
  Grzegorz Łabiak:
Sekwencja, współbieżność i hierarchia w modelowaniu zachowania dyskretnych sterowników reaktywnych
  Piotr Miczulski:
Binarne diagramy decyzyjne w projektowaniu sterowników cyfrowych
  Marek Sałamaj, Piotr Bubacz:
Wielopoziomowe mechanizmy bezpieczeństwa inteligentnych rozwiązań procesorowych
  Zbigniew Skowroński:
Środowisko projektowe dla potrzeb syntezy systemów osadzonych
  Andrzej Stasiak:
Projektowanie zintegrowane na poziomie procesorowym
  Jacek Tkacz:
Wykorzystanie logiki sekwentów Gentzena do projektowania kombinacyjnych układów cyfrowych
  Agnieszka Węgrzyn:
Weryfikacja układów sterowania binarnego
  

Języki, algorytmy i technologie informatyczne
  Artur Gramacki:
Przegląd metod budowy aplikacji użytkowych dla baz danych Oracle
  Jarosław Gramacki:
Koncepcja zastosowania sztucznych sieci neuronowych w diagnostyce baz danych Oracle
  Tomasz Gratkowski:
Cykl życia projektu informatycznego
  Elżbieta Kawecka:
Odtwarzalność momentów według teorii kwantowania Widrowa
  Adam Kołopieńczyk:
Dokumenty w modelowaniu procesów organizacji
  Małgorzata Kołopieńczyk:
Zastosowanie relacyjnych baz danych w projektowaniu i symulacji sterowników logicznych
  Kamil Mielcarek:
RTLinux/BSD jako system operacyjny czasu rzeczywistego
  Anna Pławiak–Mowna:
Kompatybilność kardiostymulatorów w środowisku elektromagnetycznym – badania eksperymentalne
  Andrzej Popławski:
Kompresja obrazów ruchomych z wykorzystaniem kodowania subpasmowego
  Izabela Skorupska:
Metody sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu zadań optymalizacji
  Mariusz Szychiewicz:
Redukcja zakłóceń w sekwencjach video, kodowanych za pomocą kodeka falkowego imc-3dezbc
  Wojciech Zając:
Cyfrowe przetwarzanie danych medialnych
  Michał Małecki:
Koncepcja wzorców projektowych w języku Java
  

Urządzenia elektroniczne oraz systemy mikroprocesorowe
  Robert Dąbrowski:
Komputerowy system odtwarzania napięć i prądów
  Edward Greczko:
Wielopoziomowe falowniki napięcia
  Bartosz Jakubski:
Wielokanałowy generator cyfrowy
  Marek Kopeć:
Testowanie nowoczesnych urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
  Piotr Mróz:
Metody i systemy do testowania urządzeń pomiarowo-sterujących
  Andrzej Olencki:
Zastosowania kalibratorów wielkości elektrycznych
  Jan Szmytkiewicz:
Metody cyfrowej adiustacji kalibratora uniwersalnego
  Krzysztof Urbański:
Pomiary jakości energii elektrycznej z wykorzystaniem techniki mikroprocesorowej
  Jan Wiśniewski:
Mikromocowy stabilizowany układ polaryzacji tranzystora bipolarnego