Materiały konferencyjne
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 


Referaty zakwalifikowane do publikacji w czasopiśmie.
Konferencja naukowa
"Informatyka - sztuka czy rzemiosło"


KNWS’06
19-22 czerwca 2006 r.
Złotniki Lubańskie


Opublikowane w czasopiśmie
Pomiary Automatyka Kontrola nr 6 bis-2006; ISSN 0032-4110

  

Marian Adamski, Monika Wiśniewska:
Dekompozycja równoległa automatów współbieżnych z wykorzystaniem hipergrafów (s.8-10)*

  

Grzegorz Andrzejewski, Zbigniew Skowroński:
Zrównoleglanie algorytmów sterowania w systemach klasy PLC (s.62-64)

  

Alexander A. Barkalov:
Projektowanie skończonego automatu stanów z wyjściami typu Mealy`ego
z transformacją kodów obiektów w systemie funkcji wzbudzeń (s.32-34)

  

Piotr Bubacz, Marian Adamski:
Platforma .NET i język znaczników XML w systemie projektowania programów
dla sterowników logicznych (s.94-96)

  

Piotr Bubacz, Iwona Jóźwiak, Michał Grobelny:
Mobilna aplikacja CRM jako odpowiedź na wymagania rynku małych i średnich
aplikacji przedsiębiorstw (s.97-99)

  

Arkadiusz Bukowiec:
Synteza skończonych automatów stanów
z zastosowaniem szeregowego przekształcania mikroinstrukcji (s.35-37)

  

Robert Dąbrowski:
Właściwości dyamiczne komputerowego systemu odtwarzania napięć i prądów (s.115-117)

  

Artur Gramacki, Jacek Bieganowski:
Koncepcja systemu komputerowego wspomagającego przeprowadzanie testów wyboru (s.85-87)

  

Jarosław Gramacki, Artur Gramacki:
Dane przestrzenne w bazach relacyjnych. Model danych, zapytania przestrzenne. (s.91-93)

  

Jarosław Gramacki, Artur Gramacki:
Dane przestrzenne w bazach relacyjnych. Wykorzystanie danych przestrzennych,
systemy zarządzania danymi przestrzennymi. (s.88-90)

  

Tomasz Gratkowski:
Zastosowanie klauzul w formalizacji czynności w metodyce Ceesmana-Danielsa (s.83-84)

  

Edward Greczko:
Przekształtniki DC/DC o topologii Ćuka (s.124-126)

  

Janusz Jabłoński:
Zdalnie rekonfigurowalny system rozproszony FPSLIC (s.59-61)

  

Bartosz Jakubski:
Wielofazowy generator przebiegów poliharmonicznych (s.112-114)

  

Andrei Karatkevich:
Analysis of Paralell Discrete Systems: Persistent Sets and Concurrent Simulation (s.20-22)

  

Elżbieta Kawecka:
Zastosowanie modelu wirtualnego korelatora do oceny niepewności
cyfrowych estymatorów funkcji korelacyjnej (s.80-82)

  

Jacek Kluska,Zbigniew Hajduk, Lesław Gniewek:
Synteza rozmytych sieci Petriego jako sprzętowych układów sterowania (s.5-7)*

  

Grzegorz Łabiak, MArian Adamski:
Zastosowanie języka UML w modelowaniu sterowania dyskretnego (s.50-52)

  

Kamil Mielcarek:
Rozpoznawanie grafów doskonałych na potrzeby automatycznej syntezy układów cyfrowych (s.14-16)

  

Piotr Mróz:
Stanowisko do wzorcowania i sprawdzania logometrycznych wskaźników samochodowych (s.109-111)*

  

Andrzej Olencki:
Trójfazowy kalibrator mocy & automatyczny tester urządzeń elektrycznych (s.14-16)*

  

Andrzej Olencki, Marek Kopeć:
The Influence of Calibrator Parameters
in Electrical Power Preotection Devices Testing Systems (s.121-123)

  

Sebastian Pawlak:
Implementacja filtrów cyfrowych o skończonej odpowiedzi impulsowej (FIR) w układzie FPGA (s.47-49)

  

Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk, Arkadiusz Miaskowski, Yoshiuki Ishihara:
Influence of Electromagnetic Field on Cardiac Pacemakers at Workplace Enviroment (s.68-70)

  

Andrzej Popławski:
Filtracja czasowa dla zastosowań w trójwymiarowej falkowej kompresji sekwencji wizyjnych
z małym opóźnieniem kodowania (s.77-79)

  

Mirosław Puczko, Igor Murashko:
Techniki zmniejszania poboru mocy wykorzystywane podczas wbudowanego samotestowania (s.56-58)

  

Valery Salauyou, Teodora Dimitrova-Grekow, Adam Klimowicz, Irena Bułatowa, Tomasz Grześ:
Badania efektywności metod syntezy automatów skończonych
zaimplementowanych w pakiecie ZUBR(s.44-46)

  

Bartosz Sokół, S.V. Yarmolik:
Optymalne adresowanie pamięci
przy wykorzystaniu usterek uwarunkowanych zawartością (PSF) (s.41-43)

  

Andrzej Stasiak, Zbigniew Skowroński:
Model formalny sprzetowo-programowych systemów cyfrowych (s.17-19)

  

Jerzy Stefanowski:
Selective filtering for learning classifiers from imbalanced data (s.65-67)

  

Jan Szmytkiewicz:
Adjustacja kalibratorów rezystancji (s.103-105)*

  

Larysa Titarenko, Małgorzata Kołopieńczyk:
optymalizacja mikroprogramowanegoukłądu sterującego
poprzes zastosowanie współdzielenia kodów (s.53-55)

  

Jacek Tkacz:
Wykrywacz zastojów w sterownikach logicznych
metodą symbolicznego wnioskowania Gentzena (s.11-13)

  

Krzysztof Urbański:
Pomiary i rejestracja asymetrii napięcia w obwodach trójfazowych (s.100-102)*

  

Jerzy Wechta:
First Packet Queuing (FPQ) distributeg admission control scheme (s.74-76)

  

Agnieszka Węgrzyn, Marek Węgrzyn:
Wybrane tekstowe formaty specyfikacji sieci Petriego opisujące algorytmy sterowania (s.29-31)

  

Agnieszka Węgrzyn:
Algorytm równoległy wyznaczania blokad i pułąpek w sieciach Petriego (s.23-25)

  

Marek Węgzyn:
Częściowa rekonfiguracja sterownikó binarnych opisanych sieciami Petriego (s.26-28)

  

Remigiusz Wiśniewski:
Synteza mikroprogramowanych układów sterujących ze współdzieleniem kodów
z wykorzystaniem dekodera adresów (s.38-40)

  

Wojciech Zając:
Kodowanie danych wizyjnych z wykorzystaniem kaskady filtrów falkowych (s.71-73)

  

Mariusz Życiak:
System mikroprocesorowy z komunikacją bezprzewodową w standardzie Bluetooth (s.118-120)