Materiały konferencyjne
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 


Referaty zakwalifikowane do publikacji w czasopiśmie.
Konferencja naukowa
"Informatyka - sztuka czy rzemiosło"


KNWS’07
22-25 maja 2007 r.
Szklarska Poręba


Opublikowane w czasopiśmie
Pomiary Automatyka Kontrola nr 5 '2007, ISSN 0032-4110

  

Grzegorz Andrzejewski, Piotr Mróz:
Realizacja hierarchicznych sieci Petriego z wykorzystaniem sterowników klasy PLC (s.6-8)

  

Artur Bal:
Metoda poszukiwania strukturalnie niedokładnej odpowiedniości elementów obrazów
poprzez poszukiwanie klik optymalnych (s.9-11)

  

Artur Bal:
Odporna na zmianę orientacji obrazu obszarowa metoda segmentacji obrazów (s.12-14)

  

Alexander Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski:
Synteza jednostki sterującej z wykorzystaniem
zmodyfikowanych liniowych łańcuchów operacyjnych (s.12-14)

  

Alexander Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski:
Optymalizacja skończonych automatów Moore`a w układach CPLD (s.18-20)

  

Grzegorz Bazydło:
Specyfikacja behawioralna dla rekonfigurowalnych sterowników logicznych
z wykorzystaniem diagramów maszyny stanowej z języka UML 2.0 (s.21-23)

  

Piotr Bubacz, Marian Adamski:
Reprezentacja przestrzeni stanów sterownika logicznego
z wykorzystaniem kodowanych diagramów decyzyjnych (s.24-26)

  

Arkadiusz Bukowiec:
Synteza skończonych automatów Meal`ego z liniowym przekształceniem sieci działań i adresowaniem mikrooperacji (s.27-29)

  

Dorota Cendrowska:
Co tkwi we wzorach matematycznych:
rzemiosło czy sztuka? (s.30-32)

  

Waldemar Cudny, Krzysztof Tyburek, Witold Kosiński:
Automatyczna klasyfikacja instrumentów szarpanych w multimedialnych bazach danych (s.33-35)

  

Agnieszka Dąbrowska, Kazimierz Wiatr:
Implementacja elementów bezstratnej kompresji standardu MPEG-2 w układach FPGA (s.36-38)

  

Robert Dąbrowski:
Systemy do sprawdzania mierników z kalibratorem kontrolnym i z miernikiem kontrolnym (s39-41)

  

Michał Doligalski, Marian Adamski:
Projektowanie strukturalnych programów dla sterowników PLC na podstawie modelu maszyny stanowej UML (s.42-44)

  

Artur Gielata, Paweł Russek, Kazimierz Wiatr:
Implementacja standardu szyfrowania AES w układzie FPGA dla potrzeb sprzętowej akceleracji obliczeń (s.48-50)

  

Roman Gielarak, Przemysław Ratajczak:
Efektywnie symulowalne układy quditowe (s.51-53)

  

Artur Gramacki, Jarosław Gramacki:
Modelowanie typu Entity-Attribute-Value w bazach danych (54-56)

  

Tomasz Gratkowski:
Wymagania i założenia dla prototypu systemu wspierającego analityka systemowego w procesie projektowania (s.57-59)

  

Edward Greczko, Piotr Bubacz:
Trójpoziomowe przekształtniki DC/DC (s.60-62)

  

Janusz Jabłoński, Julita Turos:
Efektywna metoda przetwarzania macierzy rzadkich (s.63-65)

  

Bartosz Jakubski:
Badania symulacyjne jednofazowego cyfrowego generatora przebiegów sinusoidalnych (s.66-68)

  

Andrzej Karatkiewicz:
Analiza cyklicznych sieci Petriego przy pomocy dekompozycji blokowej (s.69-71)

  

Elżbieta Kawecka:
Wpływ sygnału ditherowego o rozkładzie równomiernym na dokładność estymacji funkcji autokorelacji (s.45-47)

  

Małgorzata Kołopieńczyk, Larysa Titarenko, Alexander Barkalov:
Projektowanie CMCU z rozszerzonymi mikroinstrukcjami i elementarnymi OLC (s.72-74)

  

Marek Kopeć, Andrzej Olencki, Izabela Skorupska:
Weryfikacja eksperymentalna wyników badania symulacyjnego systemu testującego urządzenia EAZ (s.75-77)

  

Grzegorz Łabiak, Tomasz Makowski:
Binarne Diagramy Decyzyjne w technologii .NET (s.78-80)

  

Emil Michta:
Teoria szeregowania zadań w analizie dotrzymania ograniczeń czasowych w systemach pomiarowo-sterujących (s.81-83)

  

Kamil Mielcarek:
Wyszukiwanie dziur nieparzystych jako jeden z aspektów rozpoznania grafów doskonałych w automatycznej syntezie układów cyfrowych (s.84-86)

  

Marzena Mięsikowska:
Aplikacja umożliwiająca nawigację w Internecie za pomocą poleceń mowy (s.87-89)

  

Mirosłw Mościcki:
Generowanie równań boolowskich dla instrukcji mapowania języka VHDL (s.90-92)

  

Piotr Mróz, Grzegorz Andrzejewski:
Wyznaczanie kąta wychylenia wskazówki miernika na podstawie zdjęcia miernika (s.96-98)

  

Andrzej Olencki, Krzysztof Urbański:
Metody pomiaru współczynnika migotania światła - flikera (s.123-125)

  

Andrzej Olencki, Jan Szmytkiewicz:
Przenośna automatyczna trójfazowa stacja wzorcownicza (s.99-101)

  

Sebastian Pawlak:
Zastosowanie układu FPGA do akceleracji obliczeń całki korelacji interwałów RR (s.102-104)

  

Anna Pławiak-Mowna, Andrzej Krawczyk, Arkadiusz Miaskowski:
Implanty regulujące rytm pracy serca w polu elektromagnetycznym wytwarzanym na stanowiskach pracy (s.93-95)

  

Andrzej Popławski:
Ograniczenie opóźnienia kodowania w trójwymiarowych falkowych koderach sekwencji wizyjnych (s.105-107)

  

Andrzej Stasiak:
Optymalizacja realizacji układowej hierarchicznych sieci Petriego (s.108-110)

  

Andrzej Stasiak, Zbigniew Skowroński:
Metody walidacji i weryfikacji specyfikacji funkcjonalnej mikrosystemu cyfrowego (s.111-113)

  

Grzegorz Sułkowski, Maciej Twardy, Kazimierz Wiatr:
Implementacja systemu bezpieczeństwa typu Firewall dla potrzeb sieci Ethernet w oparciu o układy reprogramowalne FPGA (s.114-116)

  

Jan Szmytkiewicz, Krzysztof Urbański:
System testowania mierników migotania światła (s.117-119)

  

Ryszard Tadeusiewicz:
Wszystkie barwy informatyki (s.4-5)

  

Jacek Tkacz:
Kolorowanie automatowe sieci Petriego metodą wnioskowania symbolicznego (s.120-122)

  

Maciej Wielgosz, Ernest Jamro, Kazimierz Wiatr:
Implementacja w układach FPGA operacji eksponenty dla liczb w standardzie IEEE-754 o podwójnej precyzji (s.126-128)

  

Monika Wiśniewska, Remigiusz Wiśniewski, Marian Adamski:
Dekompozycja systemów dyskretnych z wykorzystaniem hipergrafów (s.129-131)

  

Jarosław Wojciechowski:
Od metod formalnych do implementacji na przykładzie modelu w sieci Petriego systemu współbieżnego (s.132-134)

  

Wojciech Zając:
Optymalizacja algorytmu maskowania błędów transmisji cyfrowego obrazu stałego (s.135-137)

  

Mariusz Życiak:
Stacja wzorcownicza do testowania liczników energii elektrycznej z zastosowaniem multipleksera z kalkulatorem błędów (s.138-140)