Materiały konferencyjne
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 


Referaty zakwalifikowane do publikacji w czasopiśmie.
Konferencja naukowa
"Informatyka - sztuka czy rzemiosło"

KNWS’08
23-26 czerwca 2008 r.
Szklarska Poręba


Opublikowane w czasopiśmie
Przegląd Telekomunikacyjny nr 6 '2008, ISSN 1230-3496

  

Grzegorz Andrzejewski:
Redukcja liczby zmiennych kodujących w interpretowanych sieciach Petriego (s.704-706)

  

Grzegorz Andrzejewski, Wojciech Zając:
Implementacja sprzętowa przykładowego systemu przetwarzania danych
w kontekście specyfikacji formalnej (s.743-745)

  

Andrzej Bal:
Ważona lokalna metoda poprawy kontrastu obrazów cyfrowych (s.746-749)

  

Aneta Bal:
Tworzenie obrazu gradientowego na potrzeby segmentacji wododziałowej
barwnych obrazów cyfrowych (s.706-710)

  

Alexander Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski:
Synteza jednostki sterującej z dzieleniem kodów oraz modyfikacją łańcuchów operacyjnych (s.753-755)

  

Alexander Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski:
Zmniejszenie zasobów sprzętowych
w układach cyfrowych przy użyciu automatów Moore`a FSM (s.750-752)

  

Piotr Bibilo, Włodzimierz Romanow:
Ponowne projektowanie układów kombinacyjnych, zaimplementowanych w FPGA (s.756-757)

  

Janusz Biernat:
Tajniki arytmetyki komputerów (s.759-762)

  

Maciej Brzozowski, Vyacheslav N. Yarmolik:
Obfuskacja w zabezpieczaniu praw autorskich do projektów sprzętowych (s.763-765)

  

Arkadiusz Bukowiec, Alexander Barkalov:
Synteza logiczna skończonych automatów stanów
z zastosowaniem wielokrotnego kodowania stanów (s.766-769)

  

Robert Dąbrowski:
Parametry metrologiczne systemów pomiarowych
z kalibratorem kontrolnym i z miernikiem kontrolnym (s.770-772)

  

Michał Doligalski, Marek Węgrzyn:
Methods of FPGA partial reconfiguration (s.773-775)

  

Roman Gielerak, Marek Sawerwain, Przemysław Ratajczak:
Probabilistyczny protokół transferu klasycznej informacji w kanale kwantowym (s.776-779)

  

Roman Gielerak, Marek Sawerwain, Przemysław Ratajczak:
Nowe funkcjonalności Zielonogórskiego Symulatora Obliczeń Kwantowych (s.780-783)

  

Artur Gramacki, Jarosław Gramacki:
Nowa metoda grupowania danych koszyka sklepowego (s.714-716)

  

Jarosław Gramacki, Artur Gramacki:
Statystyczne odkrywanie zależności w danych (s.711-713)

  

Edward Greczko, Piotr Bubacz:
Układy zasilania rezerwowego z 3-poziomowymi falownikami napięcia (s.784-786)

  

Iwona Grobelna, Agnieszka Węrzyn:
Usage of Wireless Sensor Networks in Safety Control Systems (s.787-789)

  

Piotr Grobelny:
Reprezentacja wiedzy w architekturze zorientowanej na usługi (SOA) (s.793-796)

  

Michał Grobelny, Marek Węgrzyn:
Osadzony serwer WWW w bezprzewodowych sieciach sensorowych (s.790-792)

  

Janusz Jabłoński:
Efektywna implementacja podpisu cyfrowego opartego na RSA (s.797-799)

  

Bartosz Jakubski:
Badania symulacyjne wielofazowego, cyfrowego generatora przebiegów poliharmonicznych
o dużej rozdzielczości nastaw kąta fazowego (s.800-802)

  

Andrei Karatkevich:
Formalna weryfikacja sieci automatów skończonych (s.803-805)

  

Andrei Karatkevich:
Zagadnienia redukcji podsieci automatowych w sieciach Petriego (s.806-808)

  

Małgorzata Kołopienczyk:
Implementacja automatu współbieżnego
z wykorzystaniem mikroprogramowanych układów sterujących (s.717-719)

  

Małgorzata Kołopieńczyk:
Program konwertujący tekstową sieć działań
do struktur mikroprogramowanych układów sterujących ze współdzieleniem kodów (s.809-810)

  

Marek Kopeć, Andrzej Olencki:
Statyczne i dynamiczne testowanie zabezpieczeń – ocena czasochłonności (s.811-814)

  

Dominik Kujawa:
Porównanie czterech algorytmów identyfikacji metodami podprzestrzeni (s.815-817)

  

Grzegorz Łabiak:
Wykrywanie cykli zależności funkcyjnych sygnałów w językach HDL (s.818-820)

  

Radosław Matusik:
Numeryczne algorytmy wyznaczania minimum funkcji jednej zmiennej (s.821-824)

  

Kamil Mielcarek:
Wybrane aspekty zastosowań grafów doskonałych
w automatycznym przetwarzaniu układów cyfrowych (s.825-827)

  

Anna Pławiak-Mowna:
Wpływ pola elektromagnetycznego generowanego przez aparaturę medyczna
na funkcjonowanie wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów (s.722-725)

  

Piotr Mróz, Andrzej Olencki, Jan Szmytkiewicz:
Przeglad metod poprawy parametrów dokładnosciowych kalibratorów (s.720-722)

  

Piotr Mróz, Jan Szmytkiewicz:
Przegląd systemów testujących (s.828-830)

  

Piotr Mróz, Krzysztof Urbański:
Struktury elektrycznych przyrządów i przetworników pomiarowych (s.831-833)

  

Andrzej Olencki, Jan Szmytkiewicz, Krzysztof Urbański:
Czym i jak będziemy sprawdzać urządzenia EAZ (s.834-836)

  

Andrzej Olencki, Krzysztof Urbański, Piotr Mróz:
Pomiary interharmonicznych w ocenie jakości energii elektrycznej (s.837-839)

  

Sebastian Pawlak:
Implementacja arytmometru do obliczania sum korelacyjnych w układach FPGA (s.840-842)

  

Anna Pławiak-Mowna:
Cardiac Pacemaker and Base Station Interaction (s.843-845)

  

Andrzej Popławski:
Długość filtrów analizy i syntezy
w kontekście opóźnienia kodowania w falkowych koderach sekwencji wizyjnych (s.846-848)

  

Paweł Sroczyński, Piotr Bubacz, Marian Adamski:
Wizualizacja procesów przemysłowych w środowisku .NET (s.849-851)

  

Andrzej Stasiak:
Algorytm dekompozycji
specyfikacji funkcjonalnej sprzętowo-programowej mikrostruktury cyfrowej (s.852-855)

  

Andrzej Stasiak, Zbigniew Skowroński:
Wirtualizacja - kierunek rozwoju platform n-procesorowych (s.865-859)

  

Grzegorz Sułkowski, Maciej Twardy, Kazimierz Wiatr:
Wieloscieżkowe równoległe przetwarzanie danych
w sprzętowym systemie bezpieczeństwa klasy Firewall (s.726-728)

  

Jacek Tkacz, Marian Adamski:
Wykorzystanie komputerowego wnioskowania
w projektowaniu kombinacyjnych układów sterowania (s.728-730)

  

Korneliusz Warszawski, Sławomir Nikiel, Tomasz Zawadzki:
Particle system for generation of terrain structures (s.860-862)

  

Monika Wiśniewska, Marian Adamski:
Zastosowanie dualizmu hipergrafów w dekompozycji równoległej automatów współbieżnych (s.731-733)

  

Remigiusz Wiśniewski, Alexander Barkalov:
Synteza mikroprogramowanych układów sterujących z dekoderem funkcji (s.863-865)

  

Wojciech Zajac, Grzegorz Andrzejewski:
Akceleracja obliczeń wejściowego stopnia filtrującego
hybrydowego algorytmu maskowania błędów transmisji obrazu stałego (s.734-736)

  

Mariusz Życiak:
Konwerter magistrali szeregowej RS232C na USB z zastosowaniem bezprzewodowego łącza (s.866-868)