Materiały konferencyjne
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 


Referaty

Konferencja naukowa
"Informatyka - sztuka czy rzemiosło"

Wybrane referaty zostały zakwalifikowane do publikacji w czasopismach:

KNWS’09
3-5 czerwca 2009 r.
Rydzyna koło Leszna

  

Wstęp

  

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA I MODELOWANIE SYSTEMÓW
  

Lesław GNIEWEK:
Rozmyta interpretowana sieć Petriego jako układ sterowania

  

Tomasz GRATKOWSKI:
Wykorzystanie modeli ontologicznych w procesie uzupełniania zbioru wiedzy niezbędnego w procesie projektowania systemu informatycznego

  

Michał DOLIGALSKI:
Konwersja wybranych elementów maszyny stanów UML w ramach dualnej specyfikacji

  

Grzegorz ŁABIAK:
Koncepcja iteratora symbolicznego w środowisku BDD

  

Grzegorz BAZYDŁO:
Synteza behawioralna sterowników rekonfigurowalnych na podstawie modelu maszyny stanowej UML

  

Robert DĄBROWSKI:
Aplikacje sieciowe jako kierunek rozwoju oprogramowania urządzeń mobilnych

  

Artur BAL:
Porównanie wybranych metod oceny kontrastu achromatycznych obrazów cyfrowych

  

Michał GROBELNY:
Transformacja diagramów aktywności UML 2.0 do sieci Petriego w systemach sterowania binarnego

  

Michał DOLIGALSKI, Przemysław MROWIEC:
System SMCAD wspomagający projektowanie częściowo rekonfigurowalnych sterowników logicznych

  

POMIARY, TESTOWANIE, METROLOGIA ELEKTRYCZNA
  

Aneta BAL-SZYDA:
Stabilność ciągłych układów liniowych o zmiennych skokowo współczynnikach

  

Marcin WOŹNIAK:
Wykorzystanie Ruchomych Stacji Pomiarowych w procesie monitorowania i lokalizacji sygnałów radiowych

  

Tomasz RUDNICKI:
Zmodyfikowany generator par testowych dla uszkodzeń opóźnieniowych

  

Mariusz ŻYCIAK, Bartosz JAKUBSKI:
Badania symulacyjne stacji wzorcowniczej do testowania liczników energii elektrycznej z zastosowaniem multipleksera z kalkulatorem błędów

  

Piotr MRÓZ, Krzysztof URBAŃSKI, Andrzej OLENCKI:
Systemy do testowania mikroprocesorowych urządzeń pomiarowych

  

Jan MOCHA, Zbigniew ŁASKARZEWSKI:
Uniwersalny system testujący urządzenia elektroniczne

  

Tomasz RUDNICKI, Tomasz GARBOLINO, Krzysztof GUCWA, Andrzej HŁAWICZKA:
Skuteczny generator testów dla przesłuchów w połączeniach

  

Jan SZMYTKIEWICZ, Andrzej OLENCKI, Piotr MRÓZ:
Sprawdzanie mierników analogowych z wykorzystaniem kalibratora uniwersalnego

  

Elżbieta KAWECKA, Sergiusz SIENKOWSKI:
Estymacja punktowa funkcji autokorelacji sygnałów na podstawie cyfrowych danych pomiarowych

  

Andrzej OLENCKI, Krzysztof URBAŃSKI, Jan SZMYTKIEWICZ:
Stacjonarne jednostanowiskowe stacje wzorcownicze

  

Piotr MRÓZ, Krzysztof URBAŃSKI, Jan SZMYTKIEWICZ:
Zasady sprawdzania mierników i analizatorów jakości energii

  

Marek KOPEĆ, Andrzej OLENCKI:
Parametry dynamiczne testerów urządzeń EAZ

  

SYSTEMY CYFROWE
  

Bernard WYRWOŁ:
Sprzętowa implementacja algorytmów dekompozycji lingwistycznej opartych na podziale bazy wiedzy w układzie FPGA

  

Maciej TWARDY, Grzegorz SUŁKOWSKI, Kazimierz WIATR:
Filtrowanie adresów sieciowych w sprzętowym systemie bezpieczeństwa typu Firewall

  

Alexander BARKALOV, Larysa TITARENKO, Jacek BIEGANOWSKI:
Metoda syntezy mikroprogramowanego układu sterującego z rozszerzonym formatem mikroinstrukcji

  

Jan MOCHA, Dariusz KANIA, Tomasz WOŹNICA:
Wykorzystanie przesuniętych w fazie sygnałów zegarowych do redukcji zaburzeń elektromagnetycznych w układach FPGA

  

Valery SALAUYOU, Tomasz GRZEŚ:
Minimalizacja poboru mocy wspólnego modelu automatów skończonych

  

Maciej WIELGOSZ, Ernest JAMRO, Kazimierz WIATR:
Akceleracja obliczeń zmiennoprzecinkowych na platformie RASC

  

Dariusz STACHAŃCZYK:
Projektowanie złożonych systemów elektronicznych w postaci asynchronicznej - analiza układów i narzędzi

  

Agnieszka WĘGRZYN, Marek WĘGRZYN:
Implementacja sieci Petriego sterowania w częściowo rekonfigurowanych układach FPGA

  

Arkadiusz BUKOWIEC, Alexander BARKALOV:
Implementacja skończonych automatów stanów do struktur FPGA z wielokrotnym kodowaniem stanów

  

Jacek TKACZ, Marian ADAMSKI:
Projektowanie sekwencyjnych układów cyfrowych z wykorzystaniem logiki sekwentów Gentzen

  

Małgorzata KOŁOPIEŃCZYK:
Analiza zużycia zasobów sprzętowych w mikroprogramowanych układach sterujących ze współdzieleniem kodów

  

Małgorzata KOŁOPIEŃCZYK:
Koncepcja systemu wspomagającego projektowanie mikroprogramowanych układów sterujących

  

Alexander BARKALOV, Larysa TITARENKO, Sławomir CHMIELEWSKI:
Decrease of the number of PAL macrocells for Moore FSM

  

Marek WĘGRZYN:
Modelowanie sieci Petriego w języku VHDL

  

NOWE ZASTOSOWANIA I PROBLEMY INFORMATYKI
  

Mariusz CZYŻAK:
Spamming i jego karalność w polskim systemie prawnym

  

Marcin KRAWCZYK:
Sprzedaż produktów przez sieć Internet zagrożeniem dla europejskiego nadzoru rynku wyrobów?

  

Maciej BORZĘCKI, Bartłomiej ŚWIERCZ, Andrzej NAPIERALSKI:
SEU - zjawisko pomijane przez współczesne systemy operacyjne

  

Anna PŁAWIAK-MOWNA:
Zdalny monitoring i edukacja pacjentów ze stymulatorami serca w telemedycynie

  

Radosław MATUSIK:
Metody uczenia sieci neuronowej Hopfielda

  

Roman GIELERAK, Marek SAWERWAIN:
Sorting of amount of Entanglement in Quantum States functions implemented for Quantum Computing Simulator

  

Bartosz JAKUBSKI, Mariusz ŻYCIAK:
Rozwój oraz obszary zastosowań technologii RFID

  

Piotr GŁOWICKI:
Nauczanie hybrydowe - koncepcja i rozwiązania

  

MODELOWANIE MATEMATYCZNE SYSTEMÓW DYSKRETNYCH
  

Monika WIŚNIEWSKA, Remigiusz WIŚNIEWSKI, Marian ADAMSKI:
Reduction of the Microinstruction Length in the designing process of Microprogrammed Controllers

  

Jarosław GRAMACKI, Artur GRAMACKI:
Estymacja nieparametryczna wybranych parametrów bloku gazowo-parowego

  

Artur GRAMACKI, Jarosław GRAMACKI:
Szacowanie emisji tlenków azotu (NOx) na podstawie danych eksploatacyjnych rzeczywistego obiektu przemysłowego

  

Andrzej KARATKIEWICZ:
Analiza współbieżnych systemów dyskretnych: zbiory uporczywe vs. symulacja współbieżna

  

Dominik KUJAWA:
Identyfikacja dyskretnego liniowego systemu powtarzalnego metodami podprzestrzeni

  

Sergiusz SIENKOWSKI, Elżbieta KAWECKA:
Estymacja punktowa cyfrowego estymatora wartości średniej sygnałów przypadkowych

  

Iwona GROBELNA:
Formalna weryfikacja maszyny stanów z wykorzystaniem logiki temporalnej

  

GRAFIKA KOMPUTEROWA
  

Krzysztof OKARMA:
Optymalizacja korelacji szybkiej metody estymacji jakości obrazów opartej na podobieństwie strukturalnym z oceną subiektywną

  

Tomasz ZAWADZKI, Korneliusz WARSZAWSKI:
Modelowanie środowisk wirtualnych w X3D

  

Andrzej KORDECKI, Artur BAL:
Wpływ wyboru pól wzorca na wierność odwzorowania barw w procesie kalibracji kolorymetrycznej

  

Korneliusz WARSZAWSKI, Tomasz ZAWADZKI:
Wstęp do komputerowego generowania koryta rzeki z wykorzystaniem systemu cząstek na potrzeby modelowania wirtualnego środowiska

  

Andrzej POPŁAWSKI:
System wspomagający subiektywną ocenę jakości kompresji sekwencji wizyjnych

  

SZEROKOPASMOWY, BEZPRZEWODOWY DOSTĘP DO SIECI INTERNET
  

Michał PÓŁTORAK:
Przetargi na częstotliwości WiMAX z zakresu 3,6-3,8 GHz

  

Paweł LECH:
Internet Socjalny i sieć teleinformatyczna dla lokalnych samorządów

  

Krzysztof DUZINKIEWICZ:
Wirtualna Sieć Prywatna

  

Elżbieta ANTOŃ:
Internetowy system monitorowania pojazdów