Materiały konferencyjne
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 


Referaty

Konferencja naukowa
"Informatyka - sztuka czy rzemiosło"

Wybrane referaty zostały zakwalifikowane do publikacji w czasopismach:

KNWS’X
7-11 czerwca 2010 r.
Świnoujście

  

Spis treści

  

MODELOWANIE I SYNTEZA SYSTEMÓW CYFROWYCH
  

Alexander Barkalov, Larysa Titarenko, Olena Hebda:
Synthesis of Moore finite state machine with nonstandard presentation of state codes

  

Iwona Grobelna, Michał Grobelny:
Gaps in design and tests of dependable embedded systems

  

Małgorzata Kołopieńczyk:
Wykorzystanie zasobów sprzętowych w mikroprogramowanych układach sterujących z kodowaniem kolekcji mikrooperacji

  

Małgorzata Kołopieńczyk, Sebastian Pawlak, Wojciech Zając:
Wykorzystanie mikroprogramowanych układów sterujących do implementacji przykładowego algorytmu przetwarzania danych wizyjnych

  

Alexander Barkalov, Larysa Titarenko, Jacek Bieganowski:
Mikroprogramowany układ sterujący z współdzieleniem kodów oraz rozszerzonym formatem mikroinstrukcji

  

Aleksander Barkalov, Larysa Titarenko, Sławomir Chmielewski:
Zmniejszenie zużycia makrokomórek PAL w realizacjach układowych automatów Moore’a

  

SYSTEMY POMIAROWE
  

Aneta Szyda:
Stability of time-varying linear system

  

Piotr Mróz, Janusz Mróz:
System do kreślenia podziałek urządzeń pomiarowych

  

Edward Greczko:
Impulsowe SNP z komutacją wieloschodkową

  

Andrzej Olencki, Krzysztof Urbański, Jan Szmytkiewicz:
Porównanie metod sprawdzania układów półpośrednich

  

Elżbieta Kawecka, Sergiusz Sienkowski:
Zastosowanie funkcji autokorelacji i skwantowanych danych do obliczania wariancji estymatora wartości oczekiwanej sygnału

  

GRAFIKA KOMPUTEROWA
  

Przemysław Mazurek:
Mobile system for estimation of the internal parameters of distributed cameras

  

Krzysztof Okarma, Aleksandra Miętus, Mateusz Tecław:
The Application of the Weighted Distance Directional Filter for Various Colour Spaces in the Aspect of Modern Image Quality Metrics

  

Andrzej Popławski:
Transmisja sekwencji wizyjnych w sieciach o zmiennej przepustowości

  

Krzysztof Okarma:
Analiza wpływu dwuwymiarowych funkcji okien na liniową korelację nowoczesnych miar jakości obrazu z oceną subiektywną

  

Grzegorz Andrzejewski, Wojciech Zając:
Sprzętowa implementacja algorytmu detekcji wzorców błędu DCT w hybrydowym algorytmie maskowania błędów transmisji obrazu stałego HECA

  

Artur Bal:
Porównanie wybranych miar kontrastu obrazów achromatycznych

  

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA
  

Sławomir Mika:
Koncepcja hybrydowego systemu detekcji robaków sieciowych wykorzystującego metody eksploracji danych

  

Artur Gramacki, Jarosław Gramacki:
Usługi biznesowe w SQL Server 2008. Omówienie oraz przykład zastosowania w przemyśle

  

Jarosław Gramacki, Artur Gramacki:
Analiza danych z użyciem modeli regresyjnych z naruszonymi założeniami

  

Łukasz Stefanowicz, Grzegorz Łabiak:
Programowanie kontrolerów gier i aplikacji w systemie Windows

  

Ernest Jamro, Maciej Wielgosz, Paweł Russek, Kazimierz Wiatr:
Zmodyfikowane mnożenie o stałej szerokości bitowej

  

Tomasz Gratkowski:
Wspomaganie procesu definiowania zadań wykonywanych w ramach projektu informatycznego

  

Piotr Grobelny:
Metoda zestawiania internetowych usług złożonych w dziedzinie geograficznych systemów informacyjnych

  

Agnieszka Węgrzyn, Jacek Tkacz, Adam Wojciechowski:
Optymalizacja zapytań a kompresja danych w bazie DB2 9

  

MODELOWANIE MATEMATYCZNE
  

Roman Gielerak, Marek Sawerwain:
Detecting and localizing multipartite entanglement by two-partite methods

  

Kinga Kądziołka:
Metody wyznaczania parametrów początkowych systemów neuronowo-rozmytych

  

Korneliusz Warszawski:
Zastosowanie strumienia cząstek w modelowaniu wirtualnych struktur erozyjnych

  

Dominik Kujawa:
Analiza złożoności obliczeniowej algorytmów identyfikacji liniowych procesów powtarzalnych metodami podprzestrzeni

  

DZIAŁALNOŚĆ PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ NA RZECZ BUDOWY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
  

Mariusz Czyżak:
System kontroli rynku wyrobów i prawne środki jego ochrony

  

Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Tomasz Karamon, Marian Podniesiński:
Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych w systemie ratownictwa 112

  

Michał Półtorak:
Wdrażanie naziemnej telewizji cyfrowej na obszarze województwa lubuskiego

  

Andrzej Marszałek, Wojciech Pieńkowski, Radosław Tyniów:
Ogólnopolska zregionalizowana sieć naziemnej telewizji cyfrowej na potrzeby TVP

  

Marcin Woźniak:
KASMON – narzędzie efektywnego gospodarowania widmem częstotliwości w Polsce

  

Arkadiusz Kurek:
Budowa bezprzewodowych regionalnych sieci szerokopasmowych

  

Marcin Krawczyk:
Problematyka zarządzania informacją i wiedzą w instytucjach sektora publicznego na przykładzie Urzędu Komunikacji Elektronicznej

  

METODY OPTYMALIZACYJNE I KRYPTOGRAFICZNE
  

Janusz Jabłoński:
Arytmetyka resztowa w szyfrowaniu RSA

  

Robert Dylewski:
Sterowanie poziomem w metodach projekcyjnych dla problemów minimalizacji wypukłej nieróżniczkowalnej

  

Robert Dylewski:
Zastosowanie metod projekcyjnych w optymalizacji wypukłej nieróżniczkowalnej

  

Grzegorz Gancarczyk, Agnieszka Dąbrowska–Boruch, Kazimierz Wiatr:
Efektywność parametrów statystycznych w detekcji informacji szyfrowanej

  

PLATFORMY MOBILNE DO MONITOROWANIA TERENU
  

Marek Gliszczyński, Alexandr Ţariov:
Struktura algorytmiczna układu do mnożenia długich operandów

  

Alexandr Ţariov, Galina Ţariova:
Zracjonalizowany algorytm mnożenia dwóch kwaternionów

  

Janusz Jabłoński:
Kontekst bezpieczeństwa dla "Telepracy"

  

SIECI PETRIEGO, AUTOMATY STANÓW I LOGIKA MATEMATYCZNA W MODELOWANIU SYSTEMÓW
  

Michał Grobelny, Iwona Grobelna:
Diagramy aktywności języka UML i sieci Petriego w systemach sterowania binarnego – od transformacji do weryfikacji

  

Lesław Gniewek:
Transformacja rozmytej interpretowanej sieci Petriego na schemat układu logicznego

  

Kamil Mielcarek, Marian Adamski, Wojciech Zając:
Czy prawidłowa sieć Petriego jest siecią doskonałą?

  

Agnieszka Lasota:
Modelowanie produkcji obudowy separatora olejowego za pomocą diagramów aktywności UML i alfa-sieci

  

Andrei Karatkevich:
Deadlock detection in networks of automata communicating via flags

  

Marian Adamski, Jacek Tkacz, Beata Wrzesińska:
Redukcja binarnych tablic decyzyjnych z wykorzystaniem automatycznego wnioskowania

  

Monika Wiśniewska, Remigiusz Wiśniewski:
Zastosowanie kolorowania hipergrafów w procesie dekompozycji równoległej automatów współbieżnych

  

Michał Doligalski, Marian Adamski:
Obsługa wyjątków oraz stanów wznowienia w ramach dualnej specyfikacji

  

Grzegorz Łabiak:
Transition orthogonality in statechart diagrams and inconsistencies in binary control system

  

Arkadiusz Bukowiec:
Dekompozycja skończonych automatów stanów